ANWB en Wandelnet willen Nationale Boerenlandpadenregeling

07-05-2024 JOURE – Wandelen door het boerenland, langs de randen van akkers, weilanden en polders zou een oplossing kunnen zijn voor het tekort aan recreatieve ruimte in Nederland. Daarom zetten de ANWB en Wandelnet zich in voor een Nationale Boerenlandpadenregeling.

Terwijl de openstelling van natuurgebieden voor recreanten meer onder druk komt te staan, zouden de wandelmogelijkheden op boerenland juist kunnen worden verruims. Maar de meeste eigenaren of beheerders van boerenland weren momenteel wandelaars uit zorg voor hun vee en akkers.

Uit onderzoek van de ANWB en Wandelnet blijkt dat 65% van de ANWB-leden best zou willen wandelen over de randen van akkers, weilanden en polders. Kwaliteiten van het boerenland die met name worden gewaardeerd zijn de variatie, de rust en weidsheid en de typisch Nederlandse karakteristieken van het landelijk gebied. Slechts 25% wandelt regelmatig over deze wandelpaden.

De wandelaar is bereid te betalen. Van de respondenten zegt 52% positief te staan tegenover een vergoeding voor boeren voor het openstellen van hun land, mits er voldoende wandelvoorzieningen zijn. Van hen is 43% bereid een bedrag te betalen tussen de 0,50 en 2,50 euro. Daardoor voelt de wandelaar zich welkom en is het duidelijk wat wel en wat niet mag.

Wandelaars zien een vergoeding vooral als een compensatie voor toegang tot het land, een verzekering voor de eigenaar en een tegemoetkoming in de onderhoudskosten. Uit het onderzoek komt verder naar voren:

  • 68% van de wandelaars vindt dat honden aangelijnd moeten zijn als je wandelt door het boerenland.
  • 34% wandelaars ligt het boerenland op maximaal 5 minuten afstand.
  • 36% van de wandelaars wil in de toekomst vaker door het boerenland lopen.

Een nationale regeling zou het mogelijk maken om langdurige overeenkomsten te sluiten, stellen de ANWB en Wandelnet. Daarmee is zekerheid te creëren zowel voor de boer als voor de wandelaar. Toegang tot landelijk gebied is momenteel in iedere provincie anders geregeld.

Het rapport ‘Veel potentie voor wandelen door het boerenland‘ is te vinden op de website van de ANWB.