Nederland voldeed in 2022 aan alle NEC-plafonds

05-05-2024 JOURE – Via de Emissieregistratie wordt onder regie van het RIVM jaarlijks vastgesteld hoe groot de jaarlijkse uitstoot is van luchtvervuilende stoffen die vallen onder Europese NEC-richtlijn. Dit wordt namens Nederland aan de Europese Commissie gerapporteerd. Nederland voldeed in 2022, net als in 2020 en 2021, aan alle NEC-plafonds. Dat meldt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

De emissiereductieverplichtingen uit de NEC-richtlijn hebben betrekking op zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak, vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan en fijn stof. In 2022 is 121,2 kiloton ammoniak uitgestoten. Dat is 2,3 kiloton minder dan in 2021. De daling kan worden verklaard doordat er in de landbouw iets minder dieren zijn gehouden en het voer van melkvee minder eiwit bevatte.

In 2022 was de uitstoot van zwaveldioxide 1,3 kiloton lager dan in 2021. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door lagere emissies in de industrie. De uitstoot van vluchtige organische stoffen is in 2022 met 2,4 kiloton gedaald ten opzichte van 2021. Dit komt vooral doordat sinds de coronapandemie steeds minder handdesinfectiemiddelen worden gebruikt.

De uitstoot van stikstofoxiden is in 2022 met 11,0 kiloton afgenomen ten opzichte van 2021. Deze daling wordt verklaard doordat nieuwe auto’s, bussen en vrachtwagens met een brandstofmotor aanzienlijk schoner zijn dan de auto’s die het Nederlandse wagenpark verlaten. Daarnaast groeit het aandeel elektrische auto’s gestaag. Wel zijn door vliegverkeer meer stikstofoxiden uitgestoten, 1,2 kiloton meer dan in 2021.

De uitstoot van fijnstof  waaraan voornamelijk de sectoren industrie, wegverkeer en industrie bijdragen, is verder gedaald tot 14,3 kiloton in 2022. Deze daling is met name het gevolg van het gebruik van schonere brandstoffen in de industriële sector, verbeterde technologieën in de energie- en industriële sector en emissiereducties in de transportsector als gevolg van striktere Europese regelgeving.