Leerlingen openen zwemtrap met plons in IJsselmeer

22-04-2024 JOURE – Samen met de zwemvereniging Laaksum openden Technasium-leerlingen van CSG Bogerman in Sneek vanmiddag de door henzelf ontworpen zwemtrap in Laaksum. Gedeputeerde Friso Douwstra en wethouder Henk de Boer van gemeente Súdwest-Fryslân waren erbij om dit feestelijke moment met hen te vieren. Nadat de zwemvereniging Laaksum het lintje had geknipt, plonsden de leerlingen als eerste gebruikers van de zwemtrap het IJsselmeer in. De zwemtrap en de aanpak van de haven van Laaksum zijn de eerste projecten van Versterken Friese IJsselmeerkust die uitgevoerd zijn.

In opdracht van Versterken Friese IJsselmeerkust gingen 40 derdejaars havo- en vwo-leerlingen aan de slag met de zwemtrap. Ze bedachten niet alleen veilige oplossingen, maar moesten ook rekening houden met flora en fauna en eisen van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Wetterskip Fryslân en natuurorganisaties. Nadat de ideeën waren uitgewerkt, leerden de leerlingen wat er komt kijken bij een vergunningsaanvraag. Daarna maakten ze de zwemtrap samen met Efko Beton in Uitwellingerga. Nu is de trap klaar voor gebruik. 

Wethouder Henk de Boer: “Nei in winsk fan in groep betûfte swimfanaten út Laaksum en omkriten hawwe de learlingen fan CSG Bogerman yn Snits dizze kreaze en feilige swimtrep makke. In moaie praktykûnderfining en útdaging foar de learlingen dêr’t se in soad fan leard hawwe! Dit projekt is in goed foarbyld fan hoe’t it ûnderwiis, ûndernimmers en oerheid mekoar fine kinne om te wurkjen oan ideeën foar en troch de mienskip.”

“Versterken Friese IJsselmeerkust had een lange aanloop, maar het is mooi dat de eerste projecten nu zijn uitgevoerd. Dit is het begin van een reeks prachtige projecten die volgt om de Friese IJsselmeerkust nog sterker, beter en mooier te maken. En ik ben trots dat we af kunnen trappen met een project dat door jongeren is uitgevoerd!”, zegt gedeputeerde Friso Douwstra. 

Versterken Friese IJsselmeerkust 
Versterken Friese IJsselmeerkust is een samenwerking tussen het Rijk en de regio. Regionaal gaat het om een samenwerking tussen provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente De Fryske Marren en natuurbeheerorganisaties It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. Deze organisaties zetten zich in voor het vergroten van de waterveiligheid, het verkleinen van de kans op wateroverlast en het verhogen van de ecologische waterkwaliteit.

Na het broedseizoen in augustus 2024 volgen werkzaamheden in de natuurgebieden bij Stoenckherne, de Workumerwaard en de Mokkebank. Daarna zijn Tacozijl en It Soal in Workum aan de beurt. Als laatste volgen de stranden. De planning is onder voorbehoud. Slecht weer en de beperkte beschikbaarheid van zand kunnen ervoor zorgen dat de werkzaamheden uitlopen. Kijk voor meer informatie over de Friese IJsselmeerkust op www.frieseijsselmeerkust.frl (externe link).