Nieuwe subsidie voor innovatieprojecten in de landbouw in Noord-Nederland

16-04-2024 JOURE – Goed nieuws voor iedereen die een idee heeft voor een nieuw innovatieproject in de landbouwsector in Drenthe, Friesland of Groningen. Op 1 mei 2024 gaat de nieuwe subsidieregeling Samenwerken aan innovatie EIP 2024 uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 open. In Fryslân heeft de provincie € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor deze innovatieprojecten.

De subsidie biedt kansen voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw. De projecten die worden ondersteund dragen bij aan het (door)ontwikkelen of praktijkrijp maken van nieuwe concepten, producten of diensten en de uitwisseling van kennis hierover. Thema’s zoals het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen binnen de landbouw, het verbeteren van de biodiversiteit of het inspelen op maatschappelijke verwachtingen over voedsel en gezondheid staan centraal. “Met deze regeling kunnen nieuwe ideeën in de praktijk worden gebracht,” zegt landbouwgedeputeerde Femke Wiersma. “Het is van groot belang dat dat gebeurt. Want innovatie en samenwerking zijn essentieel voor de toekomst van onze landbouwsector.”

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 richt zich op samenwerkingsverbanden van tenminste twee partijen en waarvan in ieder geval één partij landbouwer is. Projecten van goedgekeurde aanvragen worden onderdeel van het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (externe link) (EIP). Dit netwerk bestaat om binnen de Europese unie te leren van elkaars projecten en innovatie te stimuleren binnen de landbouwsector.

Digitale informatiebijeenkomst
Op donderdag 25 april 2024 organiseren de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een informatief Teams-uur over de openstelling van de subsidie. Tijdens de Teams-sessie geven vertegenwoordigers van de drie noordelijke provincies en het SNN informatie over de subsidie voor de ontwikkeling van innovatieprojecten in de landbouw. Er is zowel vooraf als tijdens de bijeenkomst ruimte voor vragen. Aanmelden kan via deze link (externe link). Mensen krijgen uiterlijk een dag voor de sessie een mail met daarin de Teams-link.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
De subsidie Samenwerken aan innovatie EIP 2024 is onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (externe link) (GLB) voor de periode 2023-2027. Dit beleid, gefinancierd door de Europese Unie (EU) in samenwerking met provincies, heeft tot doel de landbouw te moderniseren en duurzamer te maken, waarbij tegelijkertijd de voedselzekerheid wordt beschermd. Tijdens het programma komen er verschillende subsidies beschikbaar om een landbouw te creëren die economie, boer en leefomgeving met elkaar verbindt. Het GLB 23-27 is de opvolger van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).