Update: Vierde opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in De Fryske Marren

15-04-2024 JOURE – Eerder meldde de gemeente in het onderstaand bericht dat hotel Tjeukemeer in Delfstrahuizen vanaf april gefaseerd in gebruik genomen wordt als opvang locatie voor Oekraïense vluchtelingen. Echter, vanwege nog uit te voeren verbouwingswerkzaamheden en de lopende vergunningenprocedure kan de gemeente waarschijnlijk pas vanaf juni de eerste bewoners verwelkomen.

Vier centrale opvanglocaties
Op dit moment biedt de gemeente opvangplekken aan op drie opvanglocaties: Hotel Welgelegen in Harich, De Oorsprong in Sint Nicolaasga en De IJsvogel in Legemeer. Met de vierde locatie aan het Tsjûkemar ontstaan nogmaals 83 opvangplekken. Hiermee voldoet De Fryske Marren aan de taakstelling.

Gereedmaken locatie
De locatie zal in de loop van juni gefaseerd in gebruik genomen worden. De exacte planning is nog nader overeen te komen. Het inrichten van de locatie wordt gerealiseerd in samenwerking met lokale ondernemers. Bij het gereedmaken van opvang hoort het verzorgen van de eerste levensbehoeften, onderdak en zorg. Daarnaast wordt er onderwijs, inschrijving bij de gemeente en psychosociale hulpverlening voor de vluchtelingen georganiseerd.