Officiële bekendmakingen week 15 (2024)

12-04-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

12-04-2024 – De Vervening 37, 8465 RE Oudehaske: aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden van de woning d.m.v. het plaatsen van een kap op de garage

12-04-2024 – Groenvisie 2023-2027

11-04-2024 – Hoitebuorren 31A, 8566 JD Nijemirdum: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een overkapping (wijziging locatie eerdere vergunning OV 20220500). (Z.787532)

11-04-2024 – De Fryske Marren – BRIO zeilmarathon – Terherne

11-04-2024 – De Fryske Marren – Opening watersportseizoen – Echtenerbrug, Delfstrahuizen en Echten

11-04-2024 – Jachthaven 4, 8556 AM Sloten: aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden van de woning d.m.v. een aanbouw. (Z.787823)

11-04-2024 – Gaastweg 2, 8521 JC Sint Nicolaasga: aanvraag omgevingsvergunning veranderen van de gevel en wijzigen van het gebruik. (Z.787827)

11-04-2024 – Trintel 7, 8531 PR Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning vervangen van kozijnen, en vervangen van het dak v.d. woning en garage. (Z.787825)

11-04-2024 – Commissie van advies voor de bezwaarschriften: vergadering 17 april 2024

11-04-2024 – Lijnbaan 2, 8531 JR Lemmer, aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden van het appartementencomplex (wijziging verleende OV 20230239). (Z.787729)

11-04-2024 – Midstraat 97, 8501 AH Joure, Midstraat 99, 8501 AH Joure: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van zonnepanelen. (Z.786353)

11-04-2024 – Opheffing van het adres in Nederland van: M.A. Markhiev

10-04-2024 – Buorren 56, 8581 KE Elahuizen: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een schuur met overkapping. (Z.787686)

10-04-2024 – Koaiwei 7 te Bakhuizen: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning vernieuwen van de bovenbouw van de bestaande werktuigenloods (voormalige ligboxenstal) (OV 20230735)

10-04-2024 – Lunenburgpaed 10, 8563 AX Wijckel: verleende omgevingsvergunning verbouwen/uitbreiden van de woning. (Z.784529)

10-04-2024 – Boekebeamstrjitte 22 t/m 28 (even) te Lemmer (kadastrale aanduiding: OOTZ00/D/3117): verleende vergunning bouwen van 4 rijwoningen (OV 20230755)

10-04-2024 – Otterweg 14, 8538 XD Bantega, Verzoeklocatie 2024040300549: aanvraag omgevingsvergunning uitbreiden van de ligboxenstal. (Z.787536)

10-04-2024 – Echtenerbrug, Delfstrahuizen en Echten: verleende evenementenvergunning organiseren van de opening van het watersportseizoen (EV 20240054)

10-04-2024 – Boarnsweachsterdyk 44, 8526 GB Boornzwaag: verleende omgevingsvergunning vergroten van de woning. (Z.783047)

10-04-2024 – Kortestreek 16 te Lemmer: verleende vergunning veranderen/verbouwen van de bestaande woning (OV 20230706)

10-04-2024 – De Fryske Marren – kunstmarkt – Balk

10-04-2024 – hoek Turfland/Flevostraat Lemmer: verleende standplaatsvergunning (SV 20240009)

10-04-2024 – parkeerterrein van de Plus Siemonsma te Balk: verleende evenementenvergunning organiseren van het Speciaal Bier Festival Balk (EV 20240011)

10-04-2024 – Boeresingel 14, 4, 6, 12, 20, 22, 28,30, 36, 38,44 en 46 te Joure: aanvraag omgevingsvergunning deels verwijderen van hekwerken voor de (dichte) ramen. (Z.787685)

10-04-2024 – Van Swinderenstraat, Raadhuisstraat, Meerweg en Lytse Side te Balk: verleende evenementenvergunning organiseren van de jaarlijkse kunstmarkt met muziek bij de horeca (EV 20240044)

10-04-2024 – De Fryske Marren – Speciaal Bier Festival – Balk

10-04-2024 – Stevenshoek (kade) te Langweer: verleende evenementenvergunning organiseren van een zeilevenement voor studenten (SLAK) (EV 20240027)

10-04-2024 – Terherne: verleende evenementenvergunning organiseren van de BRIO zeilmarathon (EV 20240024)

10-04-2024 – Huisterheide 3, 8521 NC Sint Nicolaasga: melding realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem. (Z.787725)

09-04-2024 – Westerein 14, 8571 GB Harich: aanvraag omgevingsvergunning legaliseren van een bezinkbassin. (Z.787713)

09-04-2024 – Westerein 14, 8571 GB Harich: melding legaliseren van een bezinkbassin . (Z.787717)

09-04-2024 – Sewei 7, 8501 SP Joure: aanvraag omgevingsvergunning verbouwen van het clubgebouw. (Z.787540)

09-04-2024 – Buorren 8, 8581 KE Elahuizen: melding melding brandveilig gebruik. (Z.787471)

08-04-2024 – Beleidsregels kennismakingsperiode Participatiewet De Fryske Marren 2024

08-04-2024 – Nadere regels Jeugdhulp De Fryske Marren 2024

08-04-2024 – Agenda Petear

08-04-2024 – Voornemen aangaan overeenkomst perceel grasland Sintjohannesga

08-04-2024 – Marwei 130, 8508 RH Delfstrahuizen: aanvraag omgevingsvergunning intern verbouwen en renoveren voor het tijdelijk opvangen van ontheemden . (Z.787025)

08-04-2024 – Marwei 80, 8508 RG Delfstrahuizen: melding Toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.787547)

08-04-2024 – It Reidlân 13, 8502 CE Joure: aanvraag omgevingsvergunning doorbreken van de muur. (Z.787553)

08-04-2024 – Balk (BAL00) L 2209: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.787407)

08-04-2024 – Marwei 130, 8508 RH Delfstrahuizen: melding brandveilig gebruik. (Z.787030)

08-04-2024 – Fahrenheitweg 13, 8503 AE Joure: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.787231)

05-04-2024 – Gerben Bootsmastraat 51, 8531 EN Lemmer: aanvraag omgevingsvergunning aanbrengen van dakisolatie en het vervangen van de enkele beglazing. (Z.787233)

05-04-2024 – Verzoeklocatie 2024040300503, Balk (BAL00) A 1937: melding opslaan van grond of baggerspecie bij depot Pypsterstikke Balk. (Z.787319)

05-04-2024 – Marwei 80, 8508 RG Delfstrahuizen: melding toepassen van grond. (Z.787226)

05-04-2024 – Aanpassen parkeerschijfzone centrum Joure