Tweede Kamer wil nationaal natuurherstelplan

11-04-2024 JOURE – De Tweede Kamer vraagt het kabinet om voorbereidingen te treffen voor een nationaal natuurherstelplan, passend bij de Nederlandse situatie en met inachtneming van bestaande richtlijnen en afspraken, en rekening houdend met het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Een motie van ChristenUnie, D66 en GroenLinks-PvdA met dit verzoek werd dinsdag 9 april door een meerderheid gesteund

Ongeacht de uitkomst van besluitvorming over de Europese Natuurherstelverordening, is het gelet op de toestand van de Nederlandse natuur van groot belang om het werken aan natuurherstel voort te zetten, stellen de indieners van de motie.

De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn vragen om een voortdurende verbetering van de natuur. Ook werd in 2022 door VN-lidstaten overeenstemming bereikt over het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Nederland moet invulling geven aan de daarin gemaakte afspraken op het gebied van biodiversiteit en natuurherstel.