Adema verwacht vanaf 2028 verlichting op de mestmarkt

09-04-2024 JOURE – Minister Adema van LNV verwacht dat het pakket aan maatregelen dat hij voorstel in de brief die hij vrijdag 5 april naar de Tweede Kamer heeft gestuurd er voor kan zorgen dat  de mestmarkt zich in 2028, 2029, 2030 gaat verlichten. In de tussenliggende jaren moeten veehouderijbedrijven worden geholpen om die periode te overbruggen. Daarin verwacht hij ook ondersteuning van ketenpartijen.

Ketenpartijen moeten er bijvoorbeeld via het voerspoor voor te zorgen dat het eiwitgehalte in het rantsoen naar beneden gaat. Dit soort voermaatregelen kan de minister niet wettelijk vastleggen Daarvoor is hij gebonden aan een Europese verordening, waar hij niet van af mag wijken.

Adema spreekt daarom met ketenpartijen over de opzet van een gecertificeerd privaat systeem, om er zo voor te zorgen dat de voermaatregel wel wordt doorgevoerd. De minister is ook met de banken en andere ketenpartijen in gesprek. Banken zouden de komende jaren bijvoorbeeld aflossingsvrije periodes kunnen hanteren, om veehouders door het dal heen te helpen.