De raad vergadert op 10 april 2024

04-04-2024 JOURE – De gemeenteraad vergadert op woensdag 10 april (raadsvergadering). De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, Herema State 1 in Joure en begint om 19.30 uur.

Op de pagina van de gemeenteraad vindt u de agenda en per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergadering live volgen of weer terug kijken. De onderwerpen die zullen worden behandeld zijn:

  • Toekomstbestendig Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2024-2040
  • ‘Aanvullende criteria dakkapellen en zonnepanelen’ en Welstandsnota gemeente De Fryske Marren 2024
  • Ontwerp-wijziging gemeenschappelijke regeling hûs en hiem
  • Vaststelling bestemmingsplan Mirns – Wieldyk 8
  • Vaststelling bestemmingsplan Beuckenswijkstraat 60 te Sondel
  • Uitbreiding Oudega – It Stalt 3: bestemmingsplan, exploitatieopzet en krediet
  • Benoeming leden Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit 2024
  • Verordening minima De Fryske Marren 2024