Ruim 1100 pakken koffie dankzij inzamelactie

02-04-2024 SINT NICOLAASGA – Samen met Jumbo en de Rooms-katholieke kerk in Sint Nicolaasga zijn er bijna 677000 Douwe Egberts punten binnen gekomen. Dat resulteerde uiteindelijk in 1112 pakken koffie die ten goede komen van de Utjouwer. De inzamelactie mag dan ook gerust als succesvol worden beschouwd.

Utjouwer
Het doel van onze stichting is het helpen van mensen die financieel in de knel zitten; ‘helpen waar geen helper is´. Bij het bieden van hulp spelen geloof en nationaliteit geen rol. Om dit doel te realiseren heeft de stichting een aantal activiteiten ontwikkelt waaronder Voedselbank De Utjouwer. Daarnaast zet men zich ook in voor zogenaamde stille hulp en de jaarlijkse kerstpakkettenactie.

De stichting is afhankelijk van giften. Wilt u hun werk financieel ondersteunen dan kunt u een bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL81 RABO 0326 1495 54. Indien u een schriftelijke bevestiging van uw gift wilt, graag uw adres vermelden bij betaling. De stichting is een zogenaamde ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) en daardoor zijn giften aftrekbaar.