Ophokplicht pluimvee grotendeels ingetrokken

01-04-2024 JOURE – Minister Adema van LNV heeft besloten de ophok- en afschermplicht voor pluimvee per direct in te trekken voor bijna heel Nederland. De ophokplicht blijft voorlopig wel nog van kracht in de regio’s 7, 10 en 19. Dat betreft de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel, regio’s met een hoge pluimveedichtheid. In die regio’s blijft ook de afschermplicht nog gelden voor houders met meer dan 250 fazanten, loopvogels of sierwatervogels.

De minister heeft zijn besluit genomen op basis van een nieuw advies van de deskundigengroep dierziekten. Deze komt regelmatig bij elkaar om een analyse te maken over de vogelgriepsituatie. Het risico op introductie van vogelgriep op pluimveebedrijven wordt nu ingeschat als laag in heel Nederland als de ophokplicht in stand blijft en laag tot matig wanneer deze wordt ingetrokken. Eerder was het risico matig tot hoog.

De ophok- en afschermplicht was sinds 14 november vorig jaar van kracht. Het ministerie van LNV de situatie nauwlettend in de gaten houden. Ook vindt er regelmatig overleg plaats met verschillende organisaties over de situatie bij wilde vogels. Het risico dat vogelgriep van pluimvee overgaat op mensen is in Nederland nog steeds klein, blijkt uit een recent rapport van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid EFSA.