Zeven miljoen euro beschikbaar voor innovatieregeling

27-03-2024 JOURE – De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatieve ontwikkelingen. Voor twee van de subsidies uit dit programma stellen de drie noordelijke provincies samen met het Rijk in 2024 een totaalbedrag van ruim 7 miljoen euro beschikbaar: de MIT Haalbaarheid en de MIT R&D Samenwerking.

Vanaf dinsdag 9 april 2024 is de eerste subsidie beschikbaar, de MIT Haalbaarheid. De MIT R&D Samenwerking volgt daarna op dinsdag 11 juni 2024.

Gedeputeerde Friso Douwstra: “Ook dit jaar wil ik onze Friese ondernemers oproepen om gebruik te maken van deze subsidieregeling. Het is belangrijk dat je je als ondernemer kan ontwikkelen en kunt innoveren. Heb je, als ondernemer, een innovatief idee? Dan kan je met deze subsidie daarvan de haalbaarheid onderzoeken.  Het SNN en Ynbusiness kunnen je daarbij helpen“

Waar kun je de MIT Haalbaarheid voor gebruiken?
Met de subsidie MIT Haalbaarheid kun je als mkb’er ondersteuning krijgen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Met een haalbaarheidsonderzoek breng je in kaart of het project economisch en technisch haalbaar is. Je bepaalt op welke vragen je een antwoord wilt hebben. Deze vragen probeer je in het haalbaarheidsproject te beantwoorden. Hiermee krijg je een overzicht van de sterke en zwakke kanten, kansen én risico’s van je project. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek neem je uiteindelijk een beslissing of je daadwerkelijk over gaat tot de ontwikkeling van jouw innovatieve idee. Met deze subsidie kun je tot 40% van de kosten voor bijvoorbeeld materiaal, uren en het inschakelen van een deskundige vergoed krijgen. Het maximale subsidiebedrag is €20.000,- per project. 

Waar kun je de MIT R&D Samenwerking voor aanvragen?
De subsidie MIT R&D Samenwerking is beschikbaar voor ondernemers die samen aan een onderzoeks- en ontwikkelingsproject werken. Met deze subsidie ontwikkel je samen een nieuw (prototype) product, dienst of proces dat dicht bij de markt staat. Er is subsidie beschikbaar tot 35 % van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal. De subsidie kan aangevraagd worden via de site van het SNN: MIT Haalbaarheid 2024 | SNN(externe link)

Startup Tapp ontving eerder subsidie voor haalbaarheidsonderzoek 
Startup Tapp deed met behulp van subsidie een haalbaarheidsonderzoek voor het ontwikkelen van papieren dataloggers (externe link). Dataloggers zijn kleine computers die de condities in een container meten tijdens het transport van bijvoorbeeld groente, fruit of medicijnen. Ze meten de temperatuur, luchtvochtigheid, trillingen en lichtinval om de reis van de producten te monitoren. Tapp onderzoekt of elektronische dataloggers vervangen kunnen worden door papieren versies om zo de hoeveelheid elektronisch afval terug te dringen