Subsidie om te experimententeren met afbouw gewasbeschermingsmiddelen

27-03-2024 JOURE – Boeren en loonwerkers kunnen experimenteren met het afbouwen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en daarvoor subsidie aanvragen. De provincie Fryslân stelt daarvoor in totaal €60.000,- beschikbaar. De subsidieregeling is onderdeel van een groter programma. Daarmee wil de provincie een beweging op gang brengen om het gebruik van middelen voor het bestrijden van onkruid, insecten, schimmels, ziektes en plagen in Fryslân af te bouwen.

De subsidieregeling is bedoeld om op kleine schaal te experimenteren met minder of geen gebruik van (chemische) middelen om gewassen – bijvoorbeeld aardappelen of tulpen – te beschermen. En dat op basis van de principes van geïntegreerde gewasbescherming: waarbij er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van preventieve of niet-chemische maatregelen, en zo weinig mogelijk van chemische middelen. 

Van 4 april tot en met 25 april 2024 kan de subsidie worden aangevraagd bij de provincie via www.fryslan.frl/subsidie-experimenten. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Per aanvraag is er maximaal €10.000,- beschikbaar.

Breed programma
De komende jaren werkt de provincie aan het stimuleren van het afbouwen van gebruik van bestrijdings- en beschermingsmiddelen. De basis is een initiatiefvoorstel van Provinciale Staten(externe link). Gedeputeerde Friso Douwstra: “It is wichtich dat eltsenien yn Fryslân omtinken hat foar dit tema. Dat betsjut ek dat wy dy beweging nei ôfbouwen fan it gebrûk yn hiel Fryslân oantrúnje sille. It giet dan bygelyks om in bewustwurdingskampanje foar de húshâldens, mar ek in ûndersyk nei it gebrûk fan middels by de bedriuwen.”

Gezonde leefomgeving
Bestrijdings- en beschermingsmiddelen komen op veel verschillende plekken voor. Denk aan middelen tegen algen-aangroei om hout of ander materiaal te beschermen. Maar ook desinfectiemiddel, anti-wormen en -vlooienmiddel voor huisdieren of gif tegen muizen en ratten. Het gaat om stoffen die vaak wettelijk gezien wel toegestaan zijn, maar door te veel of verkeerd gebruik schadelijk kunnen zijn voor planten, dieren en mensen. Via (regen)water, lucht of de bodem komen ze in het milieu terecht.