Groot onderzoek naar koopgedrag in Fryslân eind maart van start

25-03-2024 JOURE – Vandaag wordt er naar zo’n 140.000 adressen in heel Fryslân een uitnodigingsbrief gestuurd met het verzoek om online deel te nemen aan het Koopstromenonderzoek 2024. Gemeenten en provincie zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang. Tot en met 21 april kunnen alle Friezen de enquête online invullen. Deze zomer worden de resultaten gepresenteerd.

Voor het welzijn van de inwoners van de provincie Fryslân is het van essentieel belang dat dorpen en steden leefbaar en vitaal blijven, zowel nu als in de toekomst. De provincie Fryslân wil graag een actueel inzicht krijgen in de koopstromen tussen de verschillende winkelgebieden en kernen. Dit verzoek kwam op initiatief van Statenleden Goudzwaard (JA21) en Keuning (BBB). Het vorige onderzoek dateert inmiddels uit 2017. 

Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen, horeca bezoeken en hoe tevreden ze zijn over de verschillende voorzieningen. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden en kernen in beeld. Het helpt daarmee gemeenten en de provincie bij het versterken en verbeteren van winkel- en horecavoorzieningen. Op basis van de uitkomsten kan aangegeven worden hoe het beleid daar de komende jaren op afgestemd kan worden. 

Gedeputeerde Friso Douwstra: “De afgelopen zes jaar is er een enorme ontwikkeling geweest in het consumentengedrag. Denk alleen al aan de forse versnelling van het online winkelen door corona. Deze en nog vele andere ontwikkelingen leiden tot de heldere conclusie dat het van groot belang is om het koopstromenonderzoek in Fryslân opnieuw uit te voeren.”

Deelnemers gezocht
In de laatste week van maart start het veldwerk en loopt door tot en met 21 april 2024. In deze periode worden zo’n 140.000 inwoners uit Fryslân uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag (externe link). Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 20 cadeau kaarten van 25 euro verloot.

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.koopstromen.nl (externe link). Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar info@koopstromen.nl.