Sicko Heldoorn nieuwe voorzitter De Fryske Mole

20-03-2024 JOURE – Stichting De Fryske Mole heeft 42 vooral poldermolens verspreid door de provincie Fryslân in eigendom en beheer.

De stichting krijgt in het voorjaar van 2024 twee nieuwe gezichten in het bestuur. Piet van der Velde uit Dronryp heeft vertrekkend bestuurslid en onderhoudscoördinator Fokke Busman opgevolgd. De voorzittershamer is ook overgedragen. Wiepke Schukken heeft na meer dan 8 jaar helaas door ziekte zijn functie als voorzitter in november 2023 moeten neerleggen. Vicevoorzitter Kees Munting heeft tijdelijk waargenomen. Per 1 maart 2024 is Sicko Heldoorn voorzitter van De Fryske Mole.

De nieuwe voorzitter, Sicko Heldoorn, is voormalig gedeputeerde en burgemeester en was voorheen ondermeer voorzitter van  de Combinatie van Beroepsvissers (landelijke organisatie van binnenvissers), de IFKS (Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen) en is dat nog van de BBZ (Brancheorganisatie Beroepschartervaart). Het bestuur verwacht dat het motto van Stichting De Fryske Mole Wyn, wetter en kreakjend hout de heer Heldoorn als zeiler zeker ook zal passen.

Sicko Heldoorn zegt over zijn nieuwe functie: “Ik houd van water, het Friese landschap en de Friese geschiedenis. De Fryske Mole heeft vooral poldermolens in bezit. Deze staan verspreid door de provincie en soms ver van de bebouwde kom. Ik vind het van groot belang dat ook deze cultuurhistorische iconen in het Friese landschap goed worden onderhouden en gebruikt.”

“Ik ben Wiepke Schukken dankbaar voor zijn inzet voor de molens in Fryslân en hoop zijn werk met evenveel enthousiasme voort te kunnen zetten. Ik kijk uit naar de samenwerking met het bestuur, medewerkers en vooral de vrijwillige molenaars, die ik de komende tijd graag wil leren kennen.”