Uitstoot van broeikasgassen door de landbouw nam in 2023 met 2% toe

17-03-2024 JOURE – In 2023 was de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw 2% hoger. Dit komt doordat tuinders meer gebruik hebben gemaakt van hun warmtekrachtinstallaties op basis van aardgas. Het grootste deel van de emissies door de landbouw betreft echter methaan en lachgas uit vee en land. De uitstoot daarvan bleef vrijwel onveranderd. Dit melden het CBS en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de uitstoot van broeikasgassen, conform de richtlijnen van de IPCC.

Een klein deel van de broeikasgasuitstoot, ruim 3%, hangt samen met landgebruik. Het gaat bijvoorbeeld om de CO2-uitstoot door veenoxidatie in bodems en de uitstoot behorend bij landgebruiksveranderingen. De uitstoot via landgebruik wordt sinds begin 2023 meegenomen in de totale uitstoot van broeikasgassen, omdat het meetelt in het huidige Nederlandse doel om in 2030 de broeikasgasuitstoot met ten minste 55% te verminderen. Ook in de klimaatdoelen van de Europese Unie telt.

In 2023 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 6% lager dan in 2022. Dit komt vooral doordat de elektriciteitssector 22% minder CO2 heeft uitgestoten. Er is minder elektriciteit geproduceerd op basis van steenkool en aardgas.  De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar 34% onder het niveau van 1990. In de klimaatwet is de doelstelling vastgelegd dat de reductie in 2030 moet uitkomen op 55%. In 2023 had de landbouw een aandeel van 16,7% in de totale uitstoot van broeikasgassen.

In 2023 is door alle Nederlandse economische activiteiten 5,5% minder CO2 uitgestoten dan in 2022. Het bruto binnenlands product bleef echter nagenoeg gelijk in 2023. Gecorrigeerd voor het weerseffect was de CO2-uitstoot 4,7% lager. Vanaf 2015 is de CO2-intensiteit van de Nederlandse economie onafgebroken gedaald. Dat betekent dat de CO2-efficiëntie van productieprocessen verbetert. De CO2-emissieintensiteit van de economie was in 2023 ruim 30% lager dan in 2015. De landbouwsector kende in 2023 een ongunstige ontwikkeling. Terwijl de toegevoegde waarde in volume daalde, nam de CO2-uitstoot toe.