10.756 slachtoffers kregen ‘erkenning’ via het schadefonds

16-03-2024 JOURE – In 2023 deden 10.756 slachtoffers een aanvraag bij het Schadefonds. Deze beslisten op 11.819 aanvragen. Dit aantal beslissingen is hoger dan in 2022. Het is een mooie prestatie omdat in 2023 medewerkers uit het reguliere proces ook werkten aan de Tijdelijke regeling. In totaal keerde het schadefonds 23,6 miljoen euro uit. De gemiddelde tegemoetkoming is 4.161 euro per slachtoffer. In gemiddeld 15 weken ontvingen slachtoffers een beslissing op hun aanvraag. In Friesland ging het om 800 aanvragen.

Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg
Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 konden aanvragen worden ingediend voor de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming slachtoffers geweld in de jeugdzorg. In twee jaar ontving het Schadefonds 27.454 aanvragen en keerden ze 111,5 miljoen euro uit. In 2021 en 2022 hebben ze extra menskracht aangetrokken en werkprocessen aangepast. Door het hoge aantal aanvragen hadden we ook 2023 nodig om op alle aanvragen een beslissing te nemen. In 2024 werken ze nog aan de afhandeling en administratie van een enkele aanvraag, klachten en herzieningen. Verder lopen er nog enkele bezwaar- en (hoger) beroepszaken.