Tien dodelijke ongevallen in de agrarische en groene sector in 2023

12-03-2024 JOURE – Stigas en de Nederlandse Arbeidsinspectie hebben in het afgelopen jaar 10 dodelijke ongevallen geregistreerd in de agrarische en groene sector. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2022, maar daarbij moet opgemerkt worden dat in 2022 het laagste aantal dodelijke slachtoffers is geregistreerd sinds 1979. Het gemiddelde aantal dodelijke ongevallen in de laatste tien jaar ligt op 10,9 slachtoffers per jaar.

Bij de helft van de dodelijke ongevallen over de afgelopen 10 jaar zijn rijdende machines betrokken. De slachtoffers kunnen vallen doordat zij aangereden worden of overreden worden, maar ook bekneld raken door het kantelen van machines. Opvallend is dat bij de ongevallen met rijdende machines naast trekkers ook vaak shovels betrokken zijn. Ook in eerdere jaren lijkt een toename te zien van ongevallen met shovels. Verder zijn er ongevallen met een heftruck. Hierbij gaat het vaak om personen die onder, of tussen een heftruck en ander object, bekneld raken.