In 2030 zou circa 45% van alle mest vergist moeten worden

12-03-2024 JOURE – Minister Jetten voor Energie en Klimaat heeft op 9 februari een aangepaste voorstel voor de invoering van een bijmengverplichting voor groen gas bekendgemaakt. De ingangsdatum is nu vastgesteld op 2026 in plaats van 2025. Ook is er een lagere doelstelling van emissiereductie voor 2030. In 2022 werd er 230 miljoen m3 groen gas geproduceerd, terwijl de nieuwe doelstelling in 2030 is vastgesteld op 1,1 miljard m3 groen gas. De minister gaat er daarmee vanuit dat in 2030 circa 45% van alle mest vergist wordt, terwijl dit nu 5% is. 

Op basis van de huidige productie van 230 miljoen m3 groen gas in 2023 is de verwachting dat de doelstelling van 2026 vrij eenvoudig gehaald kan worden. Mocht de productie van groen gas niet bereikt worden, dan dient er een boete betaald te worden. Deze ‘buy-out vergoeding’ is voor 2026 en 2027 vastgesteld op 450 euro per ton CO2. Dit is ongeveer 2,94 euro per m3 groen gas bij mono-mestvergisting. Dit zou de maximale prijs voor het groene karakter van groen gas kunnen worden.