Tweede Kamer is het nog niet eens over ‘dierwaardige veehouderij’ in de wet

09-03-2024 JOURE – De Tweede Kamer is het nog niet eens over de manier waarop een overgang naar een meer ‘dierwaardige veehouderij’ binnen de Wet Dieren geregeld moet worden. Dat werd afdgelopen week duidelijk tijdens het debat daarover. Het eerder door de Tweede Kamer aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren wordt als onwerkbaar beschouwd. Ook op de manier waarop minister Adema de strekking van het amendement via Algemene maatregelen van bestuur wil regelen is kritiek. 

De Partij voor de Dieren vindt de eisen die minister Adema aan de veehouderij wil stellen met het oog op dierenwelzijn niet ver genoeg gaan. De partij wil het amendement waarin het draait om het borgen dat dieren hun natuurlijk gedrag moeten kunnen uitvoeren in elk systeem waarbinnen ze worden gehouden verder verduidelijken. De partij is daarbij bereid om veehouders meer tijd te gunnen om aan de nieuwe regels te voldoen.

De veehouderijsector is bevreesd voor de enorme investeringen die van de sector worden gevraagd om stallen aan te passen op grond van nieuwe regels. Ze vrezen oneerlijke concurrentie vanuit landen waarin de regels veel minder streng zijn. In plaats van het aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren dat per 1 juli 2024 in werking zou moeten treden, ziet onder meer de BBB liever dat het voorstel van minister Adema wordt gesteund. 

D66 en VVD zouden het liefst ruimte geven aan de afspraken die worden gemaakt in het Convenant dierwaardige veehouderij en deze op termijn wettelijk borgen. Deze partijen vinden dat alle stallen in 2040 voldoen aan de normen voor dierwaardige veehouderij. De eerste Algemene maatregelen van bestuur waarmee dit wordt geregeld zouden er voor het einde van dit jaar moeten zijn.

De PVV, die een sleutelrol heeft met 37 zetels, sprak zich niet uit in het debat. In 2021 steunde de partij het amendement van de Partij voor de Dieren, maar heeft de partij de leidende rol in de kabinetsformatie, waarin BBB, VVD en NSC beoogde partners zijn. Het debat krijgt volgende week een vervolg en het is de bedoeling dat er over twee weken over de voorstellen van de minister wordt gestemd.