Informatie van de gemeente over verhuizingen

07-03-2024 JOURE – Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 28 dagen voor uw verhuisdatum. Let op: komt u vanuit een andere gemeente, dan duurt het 3 werkdagen voordat uw gegevens bij ons actueel zijn.

Digitaal uw verhuizing doorgeven
U kunt uw verhuizing digitaal doorgeven met behulp van uw DigiD. Maakt u gebruik van een briefadres? Regel dan uw verhuizing op het gemeentehuis of servicepunt. Verhuizing doorgeven

LET OP: Gaat u bij iemand inwonen? 
Dan hebben we toestemming nodig van de huidige bewoner. De huidige bewoner kan met DigiD het digitale formulier Verklaring instemming woonadres invullen. Lees meer over de toestemming onder het kopje “Ik ga bij iemand inwonen”.

Verhuizing doorgeven op het gemeentehuis of servicepunten
Maak hiervoor een afspraak. U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee. Afspraak maken

Verhuizing schriftelijk doorgeven
U vult het formulier verhuizing in, deze vindt u rechts op deze pagina. Dit stuurt u met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente of u levert het in bij het gemeentehuis of één van de servicepunten. Opsturen kan naar Gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Wie kan de verhuizing doorgeven?
Doorgeven moet door:

  • Iedereen die 18 jaar of ouder is.
  • Ouders, voogd of verzorger voor minderjarigen tot zestien jaar.
  • Zestien- of zeventienjarigen zelf of hun ouders, voogd of verzorger.
  • Curator voor onder curatele gestelden.

Doorgeven mag door:

  • Ouders en hun meerderjarige kind(eren) voor elkaar (alleen als ze op hetzelfde adres wonen).
  • Echtgenoten en geregistreerd partners voor elkaar (alleen als zij op hetzelfde adres wonen).
  • Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor schriftelijk gemachtigd hebben.
  • Hoofden van een gezondheidszorginstellingen voor personen die in die instelling verblijven.

Ik ga bij iemand inwonen
Dan hebben we toestemming nodig van de hoofdbewoner. Als deze toestemmingsverklaring niet wordt overlegd, dan vindt er verder onderzoek plaats en kunnen we de verhuisaangifte nog niet verwerken.

Digitaal toestemming geven
U (de huidige bewoner) kunt met behulp van DigiD de verklaring van instemming online regelen. Verklaring instemming woonadres

Schriftelijk toestemming geven
Vul het formulier instemming woonadres in. U stuurt dit formulier naar Gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Schriftelijk tijdens aangifte
Vul het formulier instemming woonadres in en maak een kopie van een identiteitsbewijs van de hoofdbewoner of eigenaar. Het formulier en de kopie kunt u uploaden tijdens het online doorgeven van uw verhuizing.

Op het gemeentehuis toestemming geven
U kunt ook naar het gemeentehuis of de servicepunten om dit te regelen. Neem dan een geldig legitimatiebewijs mee. Maak een afspraak

Vertrek naar het buitenland
Gaat u voor minimaal 8 maanden in het buitenland wonen? Dan spreken we van emigratie en schrijft u zich uit bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. U kunt 5 dagen voor vertrek aangifte doen voor uzelf en uw inwonende gezinsleden. De datum dat u aangifte doet geldt als datum van vertrek uit Nederland.

Digitaal uw vertrek doorgeven
U kunt uw vertrek naar het buitenland digitaal doorgeven met behulp van uw DigiD.
Vertrek naar het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba) kunt u niet digitaal doorgeven. Neem in dat geval contact met ons op. Emigratie doorgeven

Let op: Verhuizen niet alle gezinsleden mee naar het buitenland? Dan doen de verhuizende gezinsleden gezamenlijk persoonlijk aangifte op ons gemeentehuis of onze servicepunten. Maak hiervoor een afspraak. Maak een afspraak

Verhuizing doorgeven op het gemeentehuis of servicepunten
U kunt ook persoonlijk aangifte doen op ons gemeentehuis of onze servicepunten. Maak hiervoor een afspraak. U neemt uw geldige legitimatiebewijs mee. Maak een afspraak

Meer informatie
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor extra informatie over emigratie.