Officiële bekendmakingen week 9 (2024)

01-03-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

29-02-2024 – De Poel 1, 8502 TT Joure: aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van 3 vlaggenmasten. (Z.781277)

29-02-2024 – Uitvoerings- en handhavingsstrategie Fryslân 2024

29-02-2024 – Kempenaerlaan 13, 8521 KP Sint Nicolaasga: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een dakkapel. (Z.777453)

29-02-2024 – Straatweg/Taanderij te Lemmer, Oosterzee (OTZ00) D 3231: aanvraag omgevingsvergunning bouwen van een bedrijfswoning en bedrijfspand . (Z.781728)

29-02-2024 – nabij Haulstersingel te Ouwsterhaule (kadastrale Aanduiding: Lwr02/B/3281):

28-02-2024 – Herema State 5 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen van het pand (maakt onderdeel uit van de grootschalige ver- en nieuwbouw Heremastate 1 en het bijbehorende terrein ontwerp) (OV 20230728)

28-02-2024 – Slotweg 17 te Sint Nicolaasga: vergunning voor het realiseren van een voetgangersoverkapping, nr. OV 20230683/Z.770289

28-02-2024 – Intrekken studietoeslag

28-02-2024 – Terhorne (THN00) A 2178: melding ontgraven van een bouwput. (Z.781768)

28-02-2024 – Herema State 1 te Joure: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van het gemeentehuis (OV 20230090)

28-02-2024 – Abel Tasmanstraat 4 te Lemmer: vergunning voor het uitbreiden van de woning (slopen van de oude aanbouw), nr. OV 20230691/Z.770601

28-02-2024 – Langweer en Lemmer: verleende standplaatsvergunning (SV 20240008)

28-02-2024 – Langweer (LWR02) L 1269: melding toepassen van grond of baggerspecie in of op de landbodem. (Z.781774)

28-02-2024 – Jousterweg 164 te Oudehaske: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20230779)

28-02-2024 – Langweerderwielen, haven en stevenshoek: verleende evenementenvergunning voor het organiseren van de opening van het watersportseizoen in Langweer met skûtsjesilwedstrijden op de Langweerder Wielen en de prijsuitreiking in het Wapen van Langweer op 20 en 21 april 2024 (EV 20240014)

28-02-2024 – Beschikking Energie Coöperatie Gaasterland

27-02-2024 – Registratie kiezers in de gemeente De Fryske Marren die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie

27-02-2024 – Opheffing van het adres in Nederland van: Merhawi Gebrekidan

27-02-2024 – Meenscharweg 13, 8501 ZG Joure: melding Toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.781344)

26-02-2024 – beleidsregels studietoeslag De Fryske Marren 2024

26-02-2024 – Oosterzee (OTZ00) D 3173: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.781221)

26-02-2024 – Subsidieregeling Tûk Wenjen aanvullende adviesproducten en kleine uitvoerende maatregelen 2023-2024

26-02-2024 – Tramdijk-Oost te Lemmer: melding toepassen van grond of baggerspecie op of in de landbodem. (Z.781048)