De grutto is onderweg

29-02-2024 JOURE – De meeste grutto’s vliegen nu nog hoog in de lucht vanaf hun overwinterlocatie in Afrika, of vanaf hun tussenstations in Portugal of Spanje. Maar de allereerste grutto’s landen alweer op Hollandse bodem.

Grutto’s vertegenwoordigen het rijke boerenlandschap van sloten, boerderijen en bloemrijke weiden. Wereldwijd staat Nederland bekend om dit karakteristieke beeld. De grutto is – net als andere weidevogels zoals tureluur en kievit – een vogel die zich thuis voelt op het platteland.  

Deze vogels hebben een voorkeur voor vochtige en daardoor kruidenrijke graslanden, vol met madeliefjes, boterbloemen en bloeiende veldzuring. Daarin heeft hun verenpak bovendien een ideale schutkleur. Als je met de verrekijker kijkt, kun je hem met een beetje geluk een regenworm uit de grond zien trekken.

Opvetten
De vogels hebben een reis van bijna 4.500 kilometer achter de rug. Ze brachten de herfst en een deel van de winter door in Senegal, Mali of Guinee-Bissau. Onderweg naar Nederland hebben de meeste vogels één of meerdere tussenstops gemaakt om ‘op te vetten’. Toch komt de grutto uitgehongerd aan in onze provincie. Met zijn poten waadt hij door de ondiepe plassen of natte weilanden. Hij gebruikt zijn lange snavel om diep in de modder of graslandbodem te boren, op zoek naar regenwormen, weekdieren en insecten. Zijn gevoelige snavelpunt helpt hem daarbij. Als je met de verrekijker kijkt, kun je hem met een beetje geluk een regenworm uit de grond zien trekken.

Grut-o, grut-o
et z’n honderden tegelijk landen de grutto’s de komende tijd in onze natte gebieden en het aangrenzende boerenland. Dat is een heel spektakel om te zien: de groep komt aanvliegen, cirkelt nog een keer in de lucht en landt dan massaal. De eerste tijd verblijft de grutto het liefst in zogenoemde plasdrasgebieden: stukken weiland die speciaal voor weidevogels onderwater zijn gezet. Deze pleisterplekken zijn de komende weken het thuis van de grutto’s. In het begin staan ze nog wat bij elkaar te kleumen, maar zodra de zon doorbreekt en de temperatuur oploopt, klinkt hun luide geroep uit het veld: ‘grut-o, grut-o, grut-o!’

Benieuwd naar het thuis van weidevogels?
De perfecte plek om vogels te bekijken zonder ze te verstoren is in één van It fryske Gea hun top 5 vogelkijkhutten. De vogelexperts de beste locaties in Fryslân om vogels te kijken voor je op een rij gezet. Vraag de top 5 vogelkijkhutten aan en verwonder je over het prachtige uitzicht! Bekijk onderweg je routekaartje gemakkelijk op mobiel, voorzien van de leukste weetjes.