Funderingsloket Fryslân 1 maart open

28-02-2024 JOURE – Op vrijdag 1 maart opent het Funderingsloket Fryslân. Woningeigenaren met vragen over de staat van hun fundering kunnen hier terecht voor advies. Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de acht veenweidegemeenten willen hiermee woningeigenaren met funderingsproblemen in het Friese veenweidegebied bijstaan. 

Huiseigenaren in het Friese veenweidegebied kunnen geconfronteerd worden met  funderingsproblemen. Tot circa 1970 werden woningen vaak op houten palen gebouwd. Er kan om verschillende redenen schade aan zo’n fundering ontstaan, bijvoorbeeld bij paalrot door langdurige droogstand, palenpest (een bacterie die de houten palen onder water aantast) of door bouwkundige factoren. Problemen worden vaak pas zichtbaar als er scheuren in muren ontstaan of als deuren opeens niet meer goed sluiten. Het Funderingsloket wil het bewustzijn over funderingsproblemen vergroten en informatie bieden over oplossingen. 

Online loket met offline karakter
Het Funderingsloket Fryslân is een centrale plek waar antwoorden zijn te vinden over funderingsproblemen, -onderzoek en -herstel. Ook wordt er informatie gedeeld over subsidieregelingen en financiering van funderingsherstel. Het loket is bereikbaar via www.funderingsloket.frl (externe link). Naast online informatie wordt ook hulp en ondersteuning geboden. De medewerkers van het loket zijn bereikbaar voor vragen en advies. Dit kan zowel online, telefonisch als met een afspraak op locatie. Daarnaast worden de komende tijd spreekuren gehouden in het veenweidegebied.

Subsidies
Sinds januari 2024 is een subsidieregeling beschikbaar voor funderingsonderzoek. Deze subsidie vergoedt 80% van de gemaakte kosten tot een maximum van € 4.000 per woning. Naar verwachting wordt medio 2024 een subsidieregeling voor funderingsherstel opengesteld. 

Nationale aanpak funderingsschade
In Fryslân wordt uitgekeken naar het advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)  aan het kabinet over hoe het Rijk samen met betrokken partijen tot een nationale aanpak van funderingsschade kan komen die uitvoerbaar en rechtvaardig is. Deze problematiek speelt in grote delen van Nederland, zo ook in Fryslân. Ruim 12.500 woningen in onze provincie lopen risico op schade. Sommige bewoners kampen nu al met verzakkingsschade. Funderingsschade wordt door de Friese overheden gezien als een groot maatschappelijk probleem dat de komende jaren steeds urgenter zal worden.