Meer 15- en 16-jarigen met betaald werk

26-02-2024 JOURE – Het aantal werkende jongeren van 15 tot 27 jaar is in het vierde kwartaal van 2023 met 34 duizend toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. 77,9 procent van de jongeren van 15 tot 27 jaar had betaald werk. Vooral de 15- en 16-jarigen gingen in de afgelopen jaren vaker aan het werk. Dat meldt het CBS op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB) in het kader van de Landelijke Jeugdmonitor. Begin 2020, bij de uitbraak van de coronapandemie, daalde het percentage werkende jongeren, ofwel de netto arbeidsparticipatie, maar sindsdien zijn er steeds meer jongeren gaan werken.

In het vierde kwartaal van 2023 was de arbeidsparticipatie van 25- en 26-jarigen met 85,1 procent het hoogst; zij werkten gemiddeld 34 uur per week. Ruim twee derde van deze leeftijdsgroep volgt geen formeel onderwijs meer. Bij 15- en 16-jarigen was de arbeidsparticipatie met 62,8 procent het laagst en zij werkten met gemiddeld 9 uur per week ook de minste uren. Het gaat hier vooral om scholieren met een bijbaan. Over het algemeen is de arbeidsparticipatie van jongeren hoger als zij ouder zijn, en ze werken dan gemiddeld ook meer uren per week.

Sterkste toename arbeidsparticipatie bij 15- en 16-jarigen
De netto arbeidsparticipatie van 15- en 16-jarigen was in het vierde kwartaal van 2023 het laagst van alle jongeren. In deze leeftijdsgroep kwamen er de afgelopen twee jaar wel de meeste werkenden bij. In het vierde kwartaal van 2021 werkte 56 procent van deze groep. In het vierde kwartaal van 2023 was dat opgelopen naar 62,8 procent.

Meer jongeren op de arbeidsmarkt
In de afgelopen twee jaar waren meer jongeren aan het werk, maar het aantal jeugdwerklozen daalde niet. Met 157 duizend werkloze jongeren in het vierde kwartaal van 2023 waren er 8 duizend meer jongeren werkloos dan twee jaar geleden. Werkloos zijn betekent dat iemand geen werk heeft, op zoek is en direct kan starten.

Terwijl er meer jongeren zijn gaan werken en ook het aantal werkloze jongeren licht steeg, nam het aantal jongeren buiten de beroepsbevolking af. In het vierde kwartaal van 2023 waren er 428 duizend jongeren buiten de beroepsbevolking, twee jaar eerder waren dit er bijna een half miljoen. Bij 15- en 16-jarigen daalde dit aantal van 125 duizend naar 102 duizend.

Bijna een derde van de werkende 15- en 16-jarigen werkt als vakkenvuller
In 2023 werkte bijna een derde van de 15- en 16-jarigen als vakkenvuller. Ook werkten ze relatief vaak als keukenhulp, als medewerker bediening in de horeca, als verkoopmedewerker in de detailhandel of achter de kassa. Sinds 2021 zijn 15- en 16-jarigen vooral meer in de horeca gaan werken, zowel als keukenhulp als in de bediening. Het percentage dat werkte als vakkenvuller, verkoopmedewerker of kassabediende nam iets af.