Imkers voorzien hoge wintersterfte onder bijenvolken

22-02-2024 JOURE – De herfst- en wintersterfte onder bijenvolken van imkers wijkt sterk negatief af van de cijfers uit de vorige metingen in de jaren 2014 tot 2019. Met de huidige sterfte van 11,25% wordt door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging een hoog wintersterftecijfer voorzien. Het definitieve cijfer wordt bekend na een enquête onder imkers begin april. Veel zal afhangen van de huidige sterkte van de bijenvolken en van het weer in de komende maanden.

In de afgelopen 10 jaar is in Europa het DWV type A virus vervangen door het virulentere DWV type B. Deze variant type B zorgt voor een sterk verkorte levensduur van besmette bijen. Een tweede probleem van het type B virus is dat deze zich in tegenstelling tot type A kan vermenigvuldigen in de varroamijt.

Met het voeden van de mijten in het popstadium worden de poppen via een huidwond geïnfecteerd met miljoenen virussen, die uiteindelijke alle organen van de jonge bij kunnen aantasten. Het virus kan zowel symptomatisch als asymptomatisch voorkomen.

De hoge wintersterfte in Nederland van 2022/2023 kon ook al in verband worden gebracht met de aanwezigheid van DWV type B virussen in bijenvolken. Het onderzoek van de veiliggestelde bijenmonsters, afgenomen in de zomer en het najaar van 2022, wees dat uit.

Het DWV virus kan zich maximaal manifesteren bij een toenemende mijtenbesmetting. Het laag houden van de besmetting in de zomer is het enige dat de virusdruk en de daarmee samenhangende wintersterfte kan reduceren.