FrieslandCampina meldt goede voortgang op duurzaamheidsagenda

21-02-2024 JOURE – In 2023 zijn de broeikasgasemissies bij productie en transport binnen zuivelonderneming FrieslandCampina ten opzichte van 2022 met 9,4% gedaald naar 588 kiloton CO2-equivalenten. De broeikasgasemissies op de leden-melkveebedrijven ging in 2023 met 4,3% omlaag naar 10.359 kiloton CO2-equivalenten.

In 2023 is de nieuwe systematiek voor Foqus planet van kracht geworden, waarbij melkveehouders een hogere financiële toeslag voor reductie van de uitstoot van broeikasgassen op hun bedrijf ontvangen. Deze inspanningen van de melkveehouders op de leiden in toenemende mate tot partnerschappen met belangrijke internationale klanten die bereid zijn financieel bij te dragen aan deze inspanningen.

Het totale energieverbruik van FrieslandCampina kwam in 2023 uit op 13.499 Terrajoule en was daarmee 8,9% lager. De verkoop van enkele productielocaties in Duitsland in 2023 en de gedeeltelijke sluiting van productielocaties in Nederland in 2022 droegen bij aan een structureel lager energieverbruik.

Van de aangekochte elektriciteit van de productielocaties in Nederland 91% gedekt met stroom opgewekt door leden-melkveehouders, wereldwijd is dat 58%. In 2023 is wederom een stap voorwaarts gezet met het tot waarde brengen van groene energie uit eigen keten. Zo kocht de onderneming voor 500.352 megawattuur aan groenestroomcertificaten van 1.285 melkveebedrijven. In 2022 was dat 486.000 megawattuur van 1.194 bedrijven.

Van de consumentenproducten voldeed 75% van het totale verkochte volume aan de ‘Global nutritional standards next level’ van FrieslandCampina. In 2022 was dat aandeel 72%. De toename is met name het gevolg van de verandering in de mix van het verkochte volume.