Tweede Kamer keurt begroting van ministerie van LNV voor 2024 goed

17-02-2024 JOURE – De Tweede Kamer heeft afgelopen week ingestemd met de begroting over 2024 van het ministerie van LNV. Dat betekent dat er ook goedkeuring is gegeven aan het voorstel van minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof om 1,28 miljard euro extra vrij te maken voor maatregelen van de provincies in het kader van gebiedsprocessen die dit jaar nog in gang kunnen worden gezet. Daarnaast betekent het dat de lopende vrijwillige beëindigingsregeling Lbv-plus van de aanpak piekbelasting kan worden verlengd tot eind dit jaar en dat de budgetten voor de beëindigingsregelingen Lbv en Lbv-plus met 1,45 miljard euro omhoog gaan.

De memorie van toelichting bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van LNV en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2024 is te vinden op de website van de Tweede Kamer.