Zuidwest-Friesland ontvangt 17,5 miljoen uit Den Haag met Regiodeal

10-02-2024 JOURE – Het Rijk heeft besloten om de regio Zuidwest-Friesland een Regiodeal toe te kennen van €17,5 miljoen. Hiermee wordt de komende jaren geïnvesteerd in Zuidwest-Friesland. Gemeente De Fryske Marren, gemeente Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân, geven aan ‘út ‘e skroeven’ te zijn met deze prachtige uitslag.

De Regiodeal is bedoeld om, in samenwerking met het Rijk, de brede welvaart in de regio te verbeteren. De brede welvaart gaat over de kwaliteit van leven, wonen en werken van de inwoners van de regio. De partners hebben deze uitdagingen verwoord in vier pijlers: voorzieningen, leefomgeving, economie en mienskip.

Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Súdwest-Fryslân, Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben samen de aanvraag ingediend, samen met meer dan 30 organisaties uit de regio: bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke instellingen. De partijen zien de Regiodeal als dé unieke kans om een flinke impuls te geven aan de opgaven in de regio: samen de mouwen opstropen. Dit doen we vanuit een sterke regionale samenwerking en in nauwe samenwerking met het Rijk.

De Regiodeal wordt het komende half jaar verder uitgewerkt met partners uit de regio en met het Rijk. De uitvoering start eind 2024.