Nog 178.000 ondernemers met openstaande belastingschuld uit coronaperiode

08-02-2024 JOURE – De meeste ondernemers hebben hun openstaande belastingschuld die in de coronaperiode is ontstaan terugbetaald. Inmiddels is twee derde van deze schulden door ondernemers afgelost. Tegelijkertijd houdt de Belastingdienst, samen met ondernemersorganisaties, gemeenten en de KVK, zo veel mogelijk contact met 178.000 ondernemers die op dit moment nog een betalingsregeling hebben en veelal bij zijn met aflossen. Waar dienstverlening en contact geen soelaas bieden wordt sinds het najaar van 2023 waar nodig gestart met invorderen.

In totaal hebben ruim 400.000 ondernemers in de coronaperiode belastinguitstel aangevraagd, bij hen is voor 47,7 miljard euro aan belastinguitstel verleend. Twee derde hiervan is inmiddels terugbetaald. Op dit moment staat er nog 11,5 miljard euro open binnen de betalingsregeling, bij 178.000 ondernemers. De huidige verwachting dat 2,5 miljard euro niet terug zal worden betaald.

Ondanks verschillende versoepelingen van de betalingsregeling, zoals de mogelijkheid tot verlenging van de betalingstermijn en de betaalpauze, is een groep van circa 55.000 ondernemers niet volledig bij en heeft een betalingsachterstand. Zij nemen nog wel deel aan de betalingsregeling.

De Belastingdienst is deze zomer gestart met het intrekken van coronabetalingsregelingen. Om voldoende rekening te houden met de zomerperiode, kregen ondernemers eerst meer tijd en ruimte om de schuld te betalen, administratief beroep in te stellen of een hulpvraag te stellen.

De eerste aanmaningen en dwangbevelen voor ondernemers die niet aan hun betalingsverplichtingen voldeden, zijn in vanaf september 2023 verstuurd. Tijdens dit traject blijft het voor ondernemers mogelijk om hulp te vragen bij bijvoorbeeld de KVK of Geldfit zakelijk.

Tot en met begin 2024 zijn ongeveer 40.000 betalingsregelingen definitief ingetrokken. Of betrokken ondernemers hun onderneming kunnen voortzetten, is afhankelijk van bedrijfsspecifieke factoren en de financiële situatie. Voor het kabinet blijft van belang dat levensvatbare bedrijven, ook na intrekking van de betalingsregeling, nog in aanmerking kunnen komen voor een sanering.

De versoepeling van het saneringsbeleid loopt nog door tot 1 april 2024. Bij een saneringsakkoord neemt de Belastingdienst tot die datum genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage dat aan concurrente schuldeisers toekomt.