Friesland doet emissie- en depositiemetingen voor ammoniak bij stallen

08-02-2024 JOURE – Verder dan 200 meter van een stal is de invloed van de stal op de ammoniakconcentratie in de buitenlucht nog nauwelijks waarneembaar. Dat is een van de conclusies bij metingen van de ammoniakconcentratie bij drie melkveehouderijen in de omgeving van Boijl. De metingen zijn gedaan door het bedrijf Synergy Data Solutions uit Best. Dat gebeurde in opdracht van de provincie Friesland.

De provincie Friesland gaat de komende tijd verder met emissie- en depositiemetingen. Zo wordt ingezet op het meten van emissiereductie door managementmaatregelen op het agrarisch bedrijf. Daarnaast komt er een meetmast voor depositie in het Fochteloërveen, in samenwerking met het RIVM.

Meer informatie is te vinden in het document ‘Pilotproject Meetnetwerken Fryslân 2023‘.