Nederlandse overheden bezitten 190.000 hectare landbouwgrond

29-01-2024 JOURE – Eind 2023 was er 190.000 hectare landbouwgrond in eigendom van de Nederlandse overheden. Dat is 11% van het totale areaal landbouwgrond in Nederland. Er is 46.000 hectare in eigendom bij gemeenten, 43.000 hectare bij het Rijksvastgoedbedrijf, 21.000 hectare bij de provincies en 11.000 hectare bij waterschappen. Staatsbosbeheer is de grootse bezitter van landbouwgrond met 53.000 hectare, maar een groot deel van deze grond heeft in de eerste plaats een natuurfunctie met agrarisch medegebruik.

Een deel van de landbouwgrond die in bezit is van de verschillende overheden zal uiteindelijk een andere bestemming krijgen, bijvoorbeeld voor wonen, werken en natuur. Tot die tijd blijft de grond doorgaans in agrarisch gebruik, en bij omvorming naar natuur is in sommige gevallen agrarisch medegebruik mogelijk.

Diverse overheidsorganisaties hebben een rol in het realiseren van maatschappelijke opgaven, zoal woningbouw en natuur. Deze opgaven zijn vaak regionaal van aard en de verschillende overheden vervullen hun rol op een eigen manier in. Zo valt de forse grondpositie van gemeentelijke overheden in de provincies Limburg en Noord-Brabant op. Van alle landbouwgrond van overheden is hier respectievelijk 53% en 41% van gemeenten.