Aantal valse biljetten in Nederland sterk gedaald

29-01-2024 JOURE – In 2023 zijn in Nederland 17.400 valse eurobiljetten uit circulatie gehaald. Een historisch laag aantal dat meer dan de helft (54%) onder het niveau van 2022 ligt.

Het 50 eurobiljet is in Nederland nog steeds het meest aangetroffen vervalste biljet, maar het aantal ervan is sinds 2015 gestaag gedaald (zie in de grafiek de oranje lijn). Een aantal mogelijke verklaringen hiervoor is het afnemend gebruik van contant geld, oplettende winkeliers die biljetten controleren op echtheid, en aandacht vanuit politie en justitie bij het bestrijden van deze vorm van criminaliteit. Verder werden in 2023 minder valse eurobiljetten van 100 en 200 uit de circulatie gehaald. De piek in 2022 was vooral het gevolg van een beperkt aantal oplichtingszaken met valse biljetten van zeer lage kwaliteit.

Tabel: Aantal aangetroffen valse eurobiljetten in Nederland

201520162017201820192020202120222023
66.50047.200 43.20038.90038.90025.50026.00038.20017.400

Vervalsingen per coupure in Nederland
In 2023 zijn wereldwijd 467.000 valse eurobiljetten aangetroffen(Verwijst naar een externe site). Voor het publiek en de winkeliers is de kans op het aantreffen van een vals biljet erg klein. Er zijn wereldwijd in totaal 30 miljard echte eurobiljetten in omloop. Eurobiljetten zijn met behulp van echtheidskenmerken als watermerk en hologram goed beschermd tegen vervalsingen. Deze zijn eenvoudig handmatig te controleren met behulp van de kijk-voel-kantel methode. Daarnaast maken winkeliers steeds vaker gebruik van detectieapparaten die door de ECB zijn gecertificeerd. Meer informatie over echtheidscontrole is te vinden op de DNB-webpagina. Een goede controle zorgt voor een snelle opsporing van verdachte biljetten. Hierdoor kan voorkomen worden dat criminelen vrijuit met valse biljetten kunnen betalen en de ontvangende partijen blijven zitten met de financiële schade.