Officiële bekendmakingen week 3 (2024)

19-01-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

19-01-2024 – Toekennen voetpad in het Roazebosk te Joure

19-01-2024 – De Hege Bouwen 4 te Nijemirdum: verleende vergunning aanplanten van bomen en struiken (OV 20230712/)

18-01-2024 – Djerreblom 1 te Delfstrahuizen: verleende vergunning verplaatsen van de walbeschoeing t.b.v. het verbreden van de insteekhaven en het bouwen van een steiger

18-01-2024 – It Hoefizer 11 te Balk: verleende vergunning aanpassen van de entree van de woning (OV 20230705/)

18-01-2024 – Joure (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1629): verleende vergunning aanbrengen van een rioolwaterpersleiding (OV 20230551/)

18-01-2024 – Straatweg 15 te Lemmer: verleende vergunning verbouwen van de woning (OV 20230672/)

18-01-2024 – Gaastweg 1 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20240002)

18-01-2024 – Wikelerdyk 9 A te Balk (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/387): verleende vergunning realiseren van een tijdelijk asielzoekerscentrum voor de duur van tw

18-01-2024 – Lunenburgpaed 10, 8563 AX Wijckel: aanvraag vergunning tijdelijk plaatsen van een stacaravan als woning tijdens de verbouwing. (Z.774731)

17-01-2024 – Agenda raadsvergadering

16-01-2024 – Lemmer, nabij industrieterrein Lemsterhoek: het realiseren van een energie opslag systeem tijdelijk voor 30 jaar (OV 20220526)

15-01-2024 – Overzicht (onder) gemandateerde bevoegdheden van het college in het kader van de Omgevingswet