Omzet in agrarisch loonwerk en grondverzet nam in 10 jaar flink toe

14-01-2024 JOURE – De omzet van bedrijven in agrarisch loonwerk, grondverzet en cultuurtechniek is in de periode 2013 tot en met 2022 flink gestegen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers uit de kengetallenvergelijking Cumela Kompas van brancheorganisatie Cumela Nederland. Sinds 2013 is de omzet gemiddeld met 7,5% per jaar gestegen naar ruim 3,3 miljoen euro in 2023. De bruto marge ter dekking van de arbeids- en machinekosten is gemiddeld met 4,8% per jaar toegenomen. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van 43 bedrijven die over de periode 2013 en 2022 hebben deelgenomen aan de kengetallenvergelijking

Zowel grondverzetbedrijven, agrarische loonbedrijven als gemengde bedrijven kenden een duidelijke omzetgroei. Wel is de omzet van grondverzetbedrijven en gemengde bedrijven duidelijk meer gestegen. Bij de grondverzetbedrijven was dit gemiddeld 10,1% per jaar, terwijl de omzetgroei van agrarische loonbedrijven maar 3,7% bedroeg. De omzet van deze bedrijven steeg daarmee nauwelijks meer dan de gemiddelde inflatie.  Agrarische loonbedrijven zijn bedrijven waarvan meer dan 67% van de omzet uit het agrarisch werk komt. De omzetstijging kan zowel in het agrarische als in het overige deel zijn gerealiseerd.