Brandveiligheidskeuring op veehouderijbedrijven wordt verplicht

11-01-2024 JOURE – Het ministerie van LNV gaat een jaarlijkse brandveiligheidskeuring op veehouderijbedrijven verplicht stellen. Afhankelijk van de grootte van een bedrijf zal er eens in de drie of vijf jaar een elektrakeuring en eventueel een keurig van de zonnestroominstallatie plaats moeten vinden. De verplichting gaat gelden voor bedrijven met melkvee, vleeskalveren, melkgeiten, vleesvarkens, zeugen, legkippen, vleeskuikens, konijnen, eenden en kalkoenen. Het ontwerpbesluit waarmee dat wettelijke wordt geregeld heeft minister Adema van LNV naar de Tweede en Eerste Kamer gezonden.

De keuring van de brandveiligheid elektrische installaties moet tenminste eenmaal per 5 jaar plaatsvinden. Voor grotere bedrijven moet dat eenmaal per 3 jaar. De grens ligt daar bij een bedrijfsomvang van 2500 vleesvarkens, 500 zeugen, 1000 vleeskalveren, 175 melkveerunderen, 500 melkgeiten, 50.000 legkippen of 100.000 vleeskuikens. Daarnaast moet er jaarlijks een keuring van de brandveiligheid van alle stallen worden uitgevoerd.