Wetterskip: schaatsen in retentiegebieden is niet veilig!

09-01-2024 JOURE – Het is niet veilig om te schaatsen in de acht retentiegebieden die we sinds 4 januari in Fryslân hebben ingezet voor het tijdelijk opslaan van water. Schaatsen in deze gebieden is gevaarlijk door de sterke stroming onder de dunne ijsvloer.

Sinds afgelopen zondag hebben we schuiven van de retentiegebieden weer opengezet. Hierdoor stroomt het water vanzelf af naar de dalende boezem, het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten, en ontstaat de sterke stroming onder het ijs.

Het water dat in de retentiegebieden achterblijft, wordt later deze week met trekkerpompen weggepompt of weggemalen met de poldergemalen. Met de eigenaren is gecommuniceerd dat hun grondeigendom binnen de afgesproken periode weer vrij is van water.

Boezem op streefpeil
De situatie in de boezem is onder controle. De waterstand in de boezem staat inmiddels op de meeste plekken op het streefpeil van 52 centimeter beneden NAP. Ook de waterstanden in de polders zijn op de meeste plekken teruggebracht naar winterpeil.

Retentiegebieden
De retentiegebieden die we hebben ingezet liggen bij Burgum (Soestpolder), Goëngahuizen (It Eilân) en Smalle Ee, Beetsterzwaag (Simmerpolder), Donkerbroek, Oosterwolde (De Harken) en Mildam. Deze gebieden kunnen samen ongeveer 4 miljoen kubieke meter water bergen. Door deze retentiegebieden te laten vollopen konden we een verdere stijging van de gemiddelde boezemwaterstand met enkele centimeters voorkomen.