Landbouw is de grootste verbruiker van zoet water ter wereld

09-01-2024 JOURE – De landbouw is de grootste verbruiker van zoet water ter wereld. De vraag zal verder toenemen, terwijl de beschikbaarheid afneemt. Veranderingen in het voedselsysteem kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossingen voor waterschaarste. Er zal in de komende jaren 7,7 miljoen euro extra geïnvesteerd worden in onderzoek naar waterbestendige voedselsystemen.

De landbouw is voor 70% van het wereldwijde waterverbruik verantwoordelijk en als er niets verandert zal het waterverbruik van de landbouw in 2050 zijn verdubbeld ten opzichte van 2000. De impact van landbouw neemt onder meer toe door de bevolkingsgroei en groeiende vleesconsumptie, maar ook door de vraag naar biobrandstoffen. De stijgende energieprijzen drijven de vraag op naar gewassen die gebruikt worden voor de productie van bio-ethanol, zoals mais en suikerriet.

Hergebruik van afvalwater en ontzilting van zeewater zullen wellicht ook noodzakelijk zijn. Voordat gezuiverd afvalwater daadwerkelijk door de landbouw kan worden gebruikt, moeten nog de nodige stappen worden gezet. Het is kostbaar en vergt niet alleen technische aanpassingen, maar ook een verandering van regelgeving. Mits goed gezuiverd is het veilig om afvalwater te gebruiken voor de irrigatie van gewassen, maar de regels staan dat nu nog niet toe. Bovendien moeten de voedselveiligheidsnormen worden versoepeld.

Een andere optie is om gewassen, die niet nodig zijn voor de voedselproductie, te vervangen door gewassen die minder water vergen en wel bijdragen aan de voedselvoorziening. De watervoetafdruk van het voedselsysteem is verder te verkleinen door het tegengaan van voedselverspilling, andere voedingspatronen, droogteresistente zaden en landinrichtingsmaatregelen waardoor het water minder snel wordt afgevoerd. Bedrijven zouden ook moeten stoppen met het importeren van gewassen die veel water vragen uit landen waar sprake is van waterschaarste.