Boezem beheersbaar – Woudagemaal gister uitgeschakeld

08-01-2024 JOURE – Het Wetterskip heeft de hoogwatersituatie in Friesland goed onder controle. De waterstand in de boezem is verder gedaald. Dat betekent dat ze sinds gister begonnen zijn met het op peil brengen van polders in Friesland. Het Woudagemaal in Lemmer gister aan het eind van de dag uitgezet.

Het Woudagemaal werd afgelopen dinsdag onder stoom gebracht om te helpen de waterstand in de Friese boezem – het aaneengesloten stelsel van meren, kanalen en vaarten in de provincie – te beheersen. De situatie in de boezem is onder controle. De gemiddelde waterstand was gistervanochtend 38 centimeter beneden NAP, 4 centimeter lager dan vrijdag.

Polderbemaling draait weer
Ook werd er gister begonnen met het stapsgewijs verlagen van het waterniveau in de polders. Hier is de afgelopen week zoveel mogelijk water vastgehouden om de boezem te ontzien. Als de waterstand in de deze polders omlaag is gebracht, begint het Wetterskip met het leegmalen van de acht retentiegebieden waarin vanaf donderdag boezemwater is opgeslagen.

Keersluizen weer open
De vier keersluizen in het gebied De Lege Wâlden bij Joure zijn sinds gister weer geopend. Deze waren dinsdag gesloten om te voorkomen dat in dit gebied wateroverlast zou ontstaan. Met de inzet van extra pompen werd de waterstand hier onder controle gehouden. Omdat het water nu weer vrij kan afstromen naar de boezem, zijn deze gister uitgeschakeld.