NAV: ‘Contractprijs consumptieaardappelen moet 10% omhoog’

07-01-2024 JOURE – De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) heeft de verwachte kostprijs van consumptieaardappelen voor het komende teeltseizoen berekend. De kostprijs stijgt ten opzichte van de kostprijs voor de oogst van 2023. De contractprijzen voor oogst 2024 moeten volgens de NAV zeker 2,5 tot 3 cent per kilo stijgen om voor de teler kostendekkend te zijn.

De werkgroep Consumptieaardappelen van de NAV voert vanaf 2010 ieder jaar op dezelfde manier kostprijsberekeningen uit. Er wordt zowel een kostprijs berekend voor bedrijven die consumptieaardappelen op klei telen als voor bedrijven op zandgrond. Er worden twee aflevermomenten meegenomen: levering direct van het land in september en levering uit de schuur eind maart of begin april.

In 2024 zijn de kosten voor arbeid, grondkosten en gewasbescherming hoger dan in 2023 , terwijl de kosten voor meststoffen, elektriciteit en brandstoffen wat lager zijn. De verwachte kostprijs voor oogst 2024 ligt op een iets hoger niveau dan die van het teeltseizoen 2023. Voor kleigrond komt de kostprijs exclusief btw vanaf het land op 18,8 cent per kilo en voor leveren uit de schuur op 24,2 cent per kilo. Voor zandgrond komt de kostprijs vanaf het land op 15.5 cent per kilo en voor leveren uit de schuur op 20,2 cent, ook exclusief btw.

De NAV rekent met een premie van 15% op de kostprijs voor het risico dat de teler neemt. Daarmee komt de voor de teler gewenste opbrengstprijs voor levering op kleigrond vanaf het land op 21,6 cent per kilo en voor levering uit de schuur op 27,8 cent. Voor zand is dit voor de vanaf het land geleverde aardappelen 17,8 cent en voor levering uit de schuur 23,3 cent per kilo.

De Producentenorganisatie Consumptieaardappelen heeft een Contracttool ontwikkeld, waarmee contractprijzen van verschillende afnemers met elkaar vergeleken kunnen worden. Daaruit blijkt dat voor oogst 2023 de gemiddelde contractprijs voor levering eind september gemiddeld  op 18,5 cent per kilo ligt en voor levering eind maart op 24,5 cent. De NAV concludeert dat de contractprijzen voor oogst 2024 zeker nog circa 10% moeten stijgen om de teelt ook voor de teler volledig kostendekkend te maken.