Officiële bekendmakingen week 1 (2024)

05-01-2024 JOURE – Deze bekendmakingen zijn de afgelopen week geplaatst op http://officielebekendmakingen.nl door gemeente De Fryske Marren. Kijk voor officiële bekendmakingen op http://zoek.officielebekendmakingen.nl

05-01-2024 – Opheffing van het adres in Nederland van: Â.G. Martins Afonso

05-01-2024 – Jousterweg 130 te Oudehaske: aanvraag vergunning bouwen van 8 appartementen (OV 20230766)

04-01-2024 – Westeind 3 A te Oosterzee: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230140)

04-01-2024 – Harddraversweg 24 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20230777)

04-01-2024 – Straatweg 72 Lemmer (Kad.aand: OTZ00/D/3206 en OTZ00/D/3205): aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand met bedrijfswoning (OV 20230007)

04-01-2024 – Beuckenswijkstraat 17 te Sondel: aanvraag vergunning slopen van de bestaande bijgebouwen en verbouwen van de bestaande woning (OV 20230222)

04-01-2024 – Lyklamawei 59 te Nijemirdum: aanvraag vergunning uitbreiden van de eerste verdieping (OV 20230767)

04-01-2024 – Haskerveldweg 2 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van het bedrijfsterrein (OV 20230761)

04-01-2024 – Hollandiastraat 50 Scharsterbrug: beschikking maatwerkvoorschriften (MW 20230004)

04-01-2024 – Marwei 80 te Delfstrahuizen: aanvraag vergunning bouwen van een werktuigenberging (OV 20230783)

04-01-2024 – Hellingpad 16 te Echtenerbrug: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230138)

04-01-2024 – De Swan 2 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning i.v.m. mantelzorg (OV 20230765)

04-01-2024 – Jousterweg 130 te Oudehaske: aanvraag vergunning bouwen van 4 halfvrijstaande woningen (OV 20230764)

04-01-2024 – Molier 3 te Sint Nicolaasga: verleende vergunning uitbreiden van de bedrijfsloods en een overkapping bij de entree van het kantoorpand (OV 20230311/)

04-01-2024 – Albert Einsteinweg 4 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een woning in een bedrijfspand (OV 20230323)

04-01-2024 – Houtvaartweg 77 157 te Boornzwaag: aanvraag vergunning plaatsen van een tuinhuis en glaswanden (OV 20230772)

04-01-2024 – Jousterweg 164 te Oudehaske: aanvraag vergunning verbouwen van de woning (OV 20230779)

04-01-2024 – Bouwen 7 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe woning (OV 20230105)

04-01-2024 – Strjitwei 26 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe bedrijfsloods (OV 20230782)

04-01-2024 – JRE00/A/1303 Slotermeer te Joure: aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20230606)

04-01-2024 – Baggelaar 21 te Echtenerbrug: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230139)

04-01-2024 – Kupersleantsje 5 te Terherne: verleende vergunning wijzigen van de bestaande multifunctionele ruimte op de verdieping en gebruiken als recreatiewoning

04-01-2024 – Jousterweg 130 te Oudehaske: aanvraag vergunning bouwen van 5 rijwoningen (OV 20230763)

04-01-2024 – Raadhuisstraat 65 te Balk: aanvraag vergunning plaatsen van zonnepanelen (OV 20230774)

04-01-2024 – Verlaet 30 t/m 58 te Lemmer: verleende vergunning plaatsen van zonnepanelen op het grasveld van het appartementencomplex (OV 20230258/)

04-01-2024 – Langestreek 31 te Lemmer: aanvraag vergunning verbouwen van de huidige woning en het realiseren van twee studio’s (OV 20230773)

04-01-2024 – Westeind te Oosterzee (Kadastrale aanduiding: OTZ00/K/392 en K/396): aanvraag vergunning realiseren van een zonnepark (OV 20230762)

04-01-2024 – Tjeukemeerstraat 5 te Lemmer: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20230646)

04-01-2024 – De Rijlst 32 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning herbouwen van de jongveestal (OV 20230781)

04-01-2024 – Bloksleat 5 te Broek: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20230680)

04-01-2024 – Kerkstraat 9 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning isoleren van de woning en realiseren van een dakopbouw (OV 20230780)

04-01-2024 – Grietenijdijk 6 te Lemmer: aanvraag vergunning plaatsen van 4 stuks units t.b.v. het verblijven van werknemers (OV 20230235)

04-01-2024 – Buorren 33 te Terherne: aanvraag vergunning realiseren van een nieuwe schuur en het slopen van bestaande bijgebouwen/ schuren. (OV 20230776)

04-01-2024 – Ulohôf te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een woon-zorgcomplex (OV 20220771)

29-12-2023 – LMR01/A/12063 (de Polle te Lemmer): verleende vergunning plaatsen van 40 PV-panelen op een terrein langs de Zeedijk in plan De Polle te Lemmer. (OV 20230614)

29-12-2023 – Strjitwei 18 te Tjerkgaast: aanvraag vergunning realiseren van uitloopstallen aan de bestaande (OV 20230737)

29-12-2023 – Komelkersstrjitte 3 te Terherne: aanvraag vergunning realiseren van een boothuis (OV 20230758)

29-12-2023 – Harichsterdyk 3 A te Harich: verleende vergunning verbouwen van de sportkantine (OV 20230417/)

29-12-2023 – Celsiusweg 8 te Joure: verleende vergunning oprichten van een bedrijfspand op de naastliggende percelen (OV 20230387/)

29-12-2023 – Huningspaed te Oudemirdum (Kadastrale aanduiding: BAL00/M/4899): aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20230757)

29-12-2023 – Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning Lyklamawei 32 te Nijemirdum, verbouwen/uitbreiden van de woning (OV 20230328)

29-12-2023 – Tjeukemeerstraat 71 te Lemmer: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20230759)

29-12-2023 – Streek 143 te Rotsterhaule: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230134)

29-12-2023 – Sloten, Koestraat 27: verleende vergunning revisievergunning milieu (met uitbreiding productiecapaciteit) (OV 20210324)

29-12-2023 – Jetze Veldstraweg 25 te Ouwsterhaule: aanvraag vergunning uitbreiden van de stal voor de melkstal en tanklokaal (OV 20230754)

29-12-2023 – Streek 155 te Rotsterhaule: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230135)

29-12-2023 – Bakboard 28 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning d.m.v. een uitbouw (OV 20230134)

29-12-2023 – De Achte 8 te Terherne: aanvraag vergunning realiseren van een schuur (OV 20230553)

29-12-2023 – Bovenkruier 19 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand (OV 20230752)

29-12-2023 – Herenweg 1 te Oosterzee: aanvraag vergunning realiseren van overdekte uitlopen bij de bestaande pluimveestal (OV 20230749)

29-12-2023 – Sluisweg 3 te Lemmer: aanvraag vergunning bouwen van 2 supermarkten (OV 20230753)

29-12-2023 – Huisterheide 7 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning bouwen van een woning (OV 20230185)

29-12-2023 – De Achte 11 te Terherne (Kadastrale aanduiding: THN00/A/2562): verleende vergunning bouwen van een boothuis en aanleggen van/verplaatsen van de haven (OV 20230686)

29-12-2023 – Boekebeamstrjitte te Lemmer (kad.aand: OTZ00/D/3117): aanvraag vergunning bouwen van 4 rijwoningen (OV 20230755)

29-12-2023 – De Achte 8 te Terherne: aanvraag vergunning aanbrengen van wijzigingen/verbouwen aan de bestaande woning t.o.v. een eerder verleende omgevingsvergunning (OV 20230736)

29-12-2023 – Hooilanden 4 te Lemmer: aanvraag vergunning starten van een groothandel in producten voor laboratoria, zoals benodigdheden en lab-chemicaliën (OV 20230739)

29-12-2023 – Hoge Dijk 72 te Sintjohannesga: aanvraag vergunning aanleggen van een oprit (OV 20230741)

29-12-2023 – kad.aand. BAL00/N/1027 (gemaal Grasfennen Sondel): aanvraag vergunning verwijderen van het oude gemaal Grasfennen en realiseren van een nieuw gemaal nabij de huidige locatie (OV 20230745)

29-12-2023 – Kadijk 11 te Lemmer: aanvraag vergunning bouwen van een bedrijfspand en het uitbreiden van de bestaande showroom (OV 20230742)

29-12-2023 – Welleweg 6 te Vegelinsoord: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230136)

29-12-2023 – Oenemawei 26 te Terkaple: verleende vergunning plaatsen van een schuur in de tuin (OV 20230583/)

29-12-2023 – It Noard 117 te Broek: aanvraag vergunning aanleggen van nieuwe walbeschoeiing en hekwerk rondom paardenbak (OV 20230746)

29-12-2023 – Stinsenwei 16 te Harich: verlenging beslistermijn aanvraag vergunning kandelaberen/ernstig snoeien van bomen (i.v.m. overlast afgebroken takken ) (OV 20230648)

29-12-2023 – Welleweg 6 te Vegelinsoord: aanvraag vergunning uitoefenen van een bedrijf gericht op handel in zand, grind, grond en kleinschalige productie van betonmortel (OV 20230748)

29-12-2023 – Streek 155 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning bouwen van een nieuwe stal (OV 20230738)

29-12-2023 – Kooiweg 1 A te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230137)

29-12-2023 – Omkromte 18 te Broek: verleende vergunning bouwen van een woning (OV 20230698/)

29-12-2023 – Gaastweg 1 te Sint Nicolaasga: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230085)

29-12-2023 – Wielewei 9 te Lemmer: aanvraag vergunning realiseren van een bijgebouw aan de woning (OV 20230751)

29-12-2023 – Sewei te Joure (Kadastrale aanduiding: JRE00/D/4252): aanvraag vergunning realiseren van een nieuw regelstation (elektriciteitstation) (OV 20230760)

29-12-2023 – Oude Balksterweg 2 te Oudemirdum: aanvraag vergunning bouwen van een receptie bij de camping (OV 20230262)

29-12-2023 – Lemsterpad 56 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van het bedrijfsgebouw (OV 20230740)

29-12-2023 – Wldehornstersingel 6 te Haskerhorne: aanvraag vergunning het melken met melkrobots in plaats van carrousel, het wijzigen van de indeling van de stallen en wijziging aantal stuks vee per stal (OV 20230756)

29-12-2023 – de Polle te Lemmer (Kad.aand: LMR01/A /12065): aanvraag vergunning bouwen van 8 rijwoningen en 62 appartementen (OV 20230750)

29-12-2023 – Stinsewei 6 te Ouwsterhaule: aanvraag vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20230273)

29-12-2023 – Villa Novalaan 1 E en F te Lemmer: aanvraag vergunning aanpassen van de voorgevel en een interne verbouwing (OV 20230429)