Bevolking in 2023 minder sterk gegroeid dan een jaar eerder

04-01-2024 JOURE – De Nederlandse bevolking is in 2023 naar verwachting met 140 duizend inwoners gegroeid, tot 17,9 miljoen. De bevolking groeide minder sterk dan een jaar eerder, toen er 221 duizend inwoners bij kwamen. Dat meldt het CBS op basis van de meest recente ramingen.

De bevolkingsgroei in 2023 komt volledig voor rekening van buitenlandse migratie. Er overleden namelijk meer mensen dan er geboren werden. De definitieve cijfers kunnen nog veranderen door ontwikkelingen in de laatste weken van het jaar.

Minder immigranten en meer emigranten dan in 2022
In 2023 kwamen er minder immigranten naar Nederland dan in 2022. Er kwamen vooral minder mensen vanuit Oekraïne, maar ook vanuit de meeste andere landen (behalve Amerika en Oceanië) daalde de immigratie. De emigratie is onder alle herkomstlanden juist toegenomen, behalve onder Nederlanders. Het migratiesaldo (immigratie minus emigratie) komt uit op 138 duizend tot 1 december 2023, dat zijn er 79 duizend minder dan in die periode in 2022.

Per saldo kwamen de meeste in het buitenland geboren migranten uit Europa (59,3 duizend) waarvan het merendeel uit de voormalige Sovjet-Unie (24,5 duizend). Verder kwamen 16,5 duizend migranten uit Syrië, 10,7 duizend uit Turkije, 7,6 duizend uit India en 6,6 duizend uit Polen.

Opvang van Oekraïense vluchtelingen in Europa
Tot 1 november 2023 heeft Nederland sinds de start van de oorlog in Oekraïne 139,6 duizend vergunningen afgegeven aan Oekraïense vluchtelingen in het kader van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne. Zij hoefden geen asielverzoek in te dienen. Hiermee zijn er 7,8 Oekraïense vluchtelingen per duizend inwoners opgevangen. Daarmee zit Nederland onder het gemiddelde van 9,3 per duizend inwoners in de Europese Unie. In totaal zijn er in de Europese Unie 4,2 miljoen Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Hoewel Duitsland in absolute aantallen de meeste vluchtelingen opving (1,2 miljoen) liggen de verhoudingen anders bij het aantal per duizend inwoners. Tsjechië, Estland, Polen, Bulgarije en Litouwen vingen elk meer dan 25 Oekraïense vluchtelingen per duizend inwoners op.

Minder kinderen geboren
In 2023 werden naar schatting 165 duizend kinderen geboren, bijna 3 duizend minder dan in 2022. Het vruchtbaarheidscijfer in Nederland daalt sinds 2010, en kwam in 2023 naar verwachting uit op gemiddeld 1,43 kinderen per vrouw. Dat is iets lager dan begin jaren tachtig, toen het vruchtbaarheidscijfer een dieptepunt bereikte. De sterfte daarentegen bleef relatief hoog: hoewel de oversterfte in 2023 iets is afgenomen wordt het aantal overledenen geschat op 169 duizend, vergelijkbaar met 2022. Hierdoor is de bevolking door natuurlijke aanwas (geboorten minus sterftegevallen) volgens de raming met ruim 4 duizend mensen afgenomen.