Werkgevers dierhouderij doen eindbod voor nieuwe cao

24-12-2023 JOURE – De werkgevers in de productiegerichte dierhouderij hebben bij vakbonden CNV en FNV een eindbod neergelegd om te komen tot een tweejarige verlenging van de cao. In het eindbod stellen werkgevers een gedifferentieerde loonsverhoging per 1 januari 2024 voor. Werknemers in de functiegroepen F en G ontvangen 5% loonsverhoging en dit percentage loopt trapsgewijs op tot 8% voor werknemers in de functiegroepen B en C. 

Voor 2025 is het voorstel om de lonen per 1 januari te verhogen met 2% en afhankelijk van de inflatie kan het totale percentage oplopen tot maximaal 4%. Daarnaast is het voorstel de reiskostenvergoeding verruimen tot 0,23 euro per kilometer en de maximumvergoeding per werkdag te laten vervallen. Werkgevers willen de komende periode benutten om de mogelijkheden van verruiming van de seniorenregeling te onderzoeken.

Het eindbod is tot stand gekomen in nauwe afstemming met de regiegroep, een afspiegeling van werkgevers uit de verschillende deelsectoren. Zij geven hun specifieke wensen en eisen mee als input voor de cao-onderhandelingen. FNV en CNV zullen het eindbod aan hun achterban voorleggen. Wanneer deze instemt, wordt een akkoord bereikt en is er een nieuwe cao voor de productiegerichte dierhouderij.