Schetsen voor Driehoek Joure Zuid online te bekijken

18-12-2023 JOURE – Op 17 oktober hielden we schetssessies met geïnteresseerden, betrokkenen en belanghebbenden om te komen tot een aantal scenario’s voor de invulling van de Driehoek Joure Zuid.

Deze schetsen zijn inmiddels uitgewerkt tot vlekkenplannen en worden begin 2024 als onderdeel van een raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. U kunt de schetsen via de webpagina ‘Driehoek Joure Zuid’ nu alvast online bekijken.

De schetsen worden voor de behandeling in de raad niet meer aangepast, maar u kunt eventuele opmerkingen wel plaatsen op het prikbord. Uiteindelijk wordt begin 2024 aan de gemeenteraad gevraagd om een richting voor de verdere planvorming te bepalen.

Afstemming A7-zone en Driehoek Joure Zuid
De uiteindelijke invulling van de A7-zone en de Driehoek Joure Zuid hebben invloed op elkaar en hierbij is een integrale afweging nodig. Bij de schetssessies is daarom ook gekeken naar de consequenties voor de invulling van de A7-zone. De voorkeursscenario’s voor de A7-zone en de Driehoek Joure Zuid worden uiteindelijk tegelijk aan de gemeenteraad voorgelegd.