Verwerking van mest wordt duurder in 2024

16-12-2023 JOURE – De tarieven voor de verwerking van varkensmest stegen in 2023 met circa 4 euro per ton. De verwachting is dat de tarieven om mest te verwerken in 2024 verder zullen stijgen. Er is veel aanbod van mest, de verwerkingskosten nemen toe, terwijl het meer moeite kost om afzet te vinden voor de verschillende eindproducten. En door een extra CO2-heffing voor vrachtverkeer stijgen de transportkosten voor de afzet van eindproducten naar Duitsland met circa 0,16 euro per kilometer. 

Een knelpunt bij de afzet van eindproducten zit met name in de dunne fractie en het mineralenconcentraat. Deze producten gaan nu in opslag, omdat er alleen in het groeiseizoen een paar maanden goede afzetmogelijkheden voor zijn. Er zijn mestverwerkende bedrijven die om deze reden momenteel niet op volle capaciteit draaien.

Niettemin zijn er verschillende mestverwerkende bedrijven met plannen om hun verwerkingscapaciteit uit te breiden. Agro America heeft een voorlopige vergunning om 350.000 ton mest per jaar te kunnen verwerken. De Raad van State moet zich echter nog over de verleende vergunning uitspreken. Op korte termijn wordt ingezet op 100.000 ton per jaar. Kumac in Deurne wil van 80.000 ton naar een verwerkingscapaciteit van 130.000 ton mest per jaar.