Zorgen bij boeren over nieuwe pachtbeleid Staatsbosbeheer

14-12-2023 JOURE – Staatsbosbeheer heeft boeren laten weten dat wanneer hun pachtovereenkomst per 1 januari 2024 eindigt, deze niet automatisch wordt verlengd. Ze kunnen wél meedoen aan een openbare aanbesteding. Staatsbosbeheer verpacht circa 40.000 hectare grond aan circa 3.000 boeren. Bij 550 van hen loopt de pachtovereenkomst eind januari af. 

Vanaf 1 januari 2024 zal Staatsbosbeheer niet alleen op het hoogste bod pachters selecteren, maar ook letten op kwaliteit. Daar heeft de organisatie een puntensysteem voor opgesteld, zodat er scherper gestuurd kan worden op natuurdoelen en het stimuleren natuurinclusieve landbouw.

Zoogkoeienhouders, maar ook biologische boeren en extensieve melkveebedrijven, vrezen dat ze pachtgrond verliezen. Natuurvlees-Nederland, waar 100 zoogkoeienhouders bij zijn aangesloten, heeft deze week een brief aan Staatsbosbeheer verstuurd, waarin de zorgen kenbaar worden gemaakt.

Volgens de organisatie zijn juist intensieve melkveebedrijven in het voordeel bij de nieuwe systematiek. Een zoogkoeienhouder die grond pacht, kan maar een beperkt aantal punten krijgen. Melkveehouders scoren veel hoger. Ook wordt weidegang voor melkveehouders sterk beloond, terwijl de zoogkoeienhouderij is uitgesloten van dit criterium.