Aandeel agrarische bedrijven dat aan verbreding doet nam in 3 jaar met 10% toe

13-12-2023 JOURE – Het aantal agrarische bedrijven dat door verbredingsactiviteiten een aanvullende inkomstenbron heeft is in 2023 gestegen naar 24.434, een toename van 10% vergeleken met 2020. Daarmee haalt de helft van de boeren inkomsten uit andere activiteiten zoals bijvoorbeeld een winkel, agrarisch natuur- en landschapsbeheer, een camping of duurzame energieproductie voor derden. Dat wordt vermeld in  het rapport ‘Staat van landbouw, natuur en voedsel; editie 2023’ dat is opgesteld door Wageningen University & Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek, in opdracht van het ministerie van LNV 

De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex bedroeg in 2021 ongeveer 57 miljard euro, dat is bijna 7% van het bruto binnenlands product. De werkgelegenheid is gegroeid tot 600.000 arbeidsjaren in 2021, wat 7,5% is van de totale nationale werkgelegenheid. In 2022 verdiende Nederland 76,3 miljard euro aan de afzet van landbouwproducten, waarvan 48,3 miljard dankzij export en 28,0 miljard via binnenlandse afzet. De totale verdiensten aan afzet van landbouwgoederen, voor alle bedrijfstakken in Nederland samen, waren goed voor 8,0% van het bruto binnenlands product in 2022.

Nederlandse huishoudens consumeerden in 2022 voor ongeveer 411 miljard euro, waarvan ruim 47 miljard euro aan voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken. De uitgaven aan voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken maakten 11,4% van de totale consumptieve bestedingen aan goederen en diensten in 2022 uit. Het aandeel voedsel met een duurzaamheidskeurmerk staat onder druk door de prijsstijgingen. In 2022 is het aandeel licht gedaald naar 18%. Dit is een trendbreuk met de voorgaande jaren waarin er groei was.

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is in 2022 met ruim 1.100 afgenomen tot iets onder de 51.000, een daling met 2,2%. Het areaal cultuurgrond in gebruik bij de geregistreerde land- en tuinbouwbedrijven is in 2022 met 7.500 hectare afgenomen tot 1,804 miljoen hectare. Het arbeidsvolume in de land- en tuinbouw is in 2022 met 1.500 arbeidsjaareenheden afgenomen tot 158.900 arbeidsjaareenheden. In 2022 werkten er meer externe krachten dan gezinsleden in de landbouw. In 2023 is op 43% van de 27.970 bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 55 jaar een opvolger aanwezig. Bedrijfsgrootte speelt een belangrijke rol bij de bedrijfsopvolging. Hoe groter het bedrijf, hoe meer opvolgers.

Het aantal gecertificeerde biologische land- en tuinbouwbedrijven in de CBS-Landbouwtelling is in 2023 met 1% toegenomen tot 1.879. In 2023 nam het biologische areaal met 8% toe tot 80.360 hectare.