Strooiroutes gemeente De Fryske Marren

02-12-2023 JOURE – Gemeente De Fryske Marren strooit in totaal meer dan 480 kilometer aan openbare wegen en fietspaden. Als wegbeheerder heeft de gemeente een zorgplicht voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen. Daarbij hoort ook het bestrijden van gladheid van deze wegen. Dit vereist een goede organisatie.

Strooiroutes in De Fryske Marren
Welke straten strooien we wel? En welke straten niet? Bekijk hiervoor de strooiroutes. Elk jaar werken we het gladheidsbestrijdingsplan en de strooiroutes, waar nodig, bij. 

Welke straten worden het eerst gestrooit?
Standaard strooien we de volgende wegen en straten:

  • de belangrijkste ontsluitingswegen in het buitengebied;
  • de wegen die het openbaar vervoer gebruikt;
  • de wegen met een ontsluitende functie voor een wijk;
  • en overige wegen die belangrijke verkeersstromen verwerken;
  • doorgaande fietsroutes.

In alle overige woonstraten strooien we niet standaard.

Extreme gladheid en sneeuwval
Alleen bij hevige sneeuwval of ijzel nemen we ook andere wegen zoveel mogelijk onder handen. Dat hier enige tijd overheen gaat spreekt voor zich.

Strooien van fietspaden
We strooien verharde doorgaande fietspaden, in de bebouwde kom én buiten de bebouwde kom. Korte fietsverbindingen tussen twee straten met een lagere intensiteit, net als recreatieve fietspaden, vallen hier buiten.

Parkeren en strooien
Om het strooien en met name het sneeuwschuiven te vergemakkelijken vragen we wij u om bij gladheid en sneeuwval geen auto’s op de weg te parkeren. Auto’s dus zoveel mogelijk parkeren op inritten, parkeerplaatsen en parkeerterreintjes.

Strooiploegen in De Fryske Marren
Om snel op gladheid te kunnen reageren heeft de gemeente 10 strooiploegen die elk een deel van het wegennet voor hun rekening nemen. Als het nodig is, zullen zij uitrukken. We streven ernaar om binnen ongeveer drie uur de hoofdwegen in de gemeente, buiten én binnen de bebouwde kom, en de busroutes te strooien.

Preventief strooien
Het is beter gladheid preventief, vooraf dus, te bestrijden. Dat heeft een aantal voordelen. In de eerste plaats is het verwijderen van sneeuw eenvoudiger als er een laagje zout onder ligt. Er kunnen zich dan geen sneeuwplakken vormen tussen het wegdek en de vers gevallen sneeuw. Verder voorkomt een laagje zout gladheid. Tenslotte gebruiken we bij preventief strooien minder zout dan wanneer het al glad is.

Wanneer strooien we preventief?
De wakers van de gladheidsbestrijding beslissen of er gestrooid moet gaan worden. Ze doen dit op basis van de actuele weersverwachtingen van WeerOnline in combinatie met een gladheidmeldsysteem. Wilt u meer weten over onze strooiroutes en hoe we gladheid bestrijden? Lees ons gladheidsbestrijdingsplan.