Nog eens € 2.320.000 extra voor uitbreiding gemeentehuis

02-12-2023 JOURE – Waar er eerder begonnen werd met een budget van €6.100.000,- voor een uitbreiding van het gemeentehuis werd er vorig een verhoging op het budget toegekend van €600.000,- waarmee het totaal op 6.710.000 zou komen. Afgelopen week werd er nog eens € 2.320.000 extra budget aan het project toegevoegd waarmee het prijskaartje van het nieuwe gemeentehuis op € 9.030.000,- komt. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen week besloten.

Protest
In de eerste plannen was er nog spraken van 1600m2 aan ruimte wat bij het gemeentehuis aan zou komen waarbij er ruimte zou worden gecreëerd voor 90 extra werkplekken. Toen bleek dat dit plan inmiddels is vervangen door 700m2 minder en ook 40 minderwerkplekken waren met name de VVD, Kleurrijk DFM en de Burgerpartij De Fryske Marren kritisch op het aangepaste plan.

Volgens de VVD komen de berekeningen nu uit op €180.000,- per gecreëerde werkplek. Dit terwijl de wethouder van financiën al langere tijd aangeeft dat er weinig budget beschikbaar is voor verdere plannen. Volgens Geeske Holtrop (KFM) wordt er aan de vraag van de gemeenteraad aan het College van B&W voor sobere en functionele werkplekken, niet meer voldaan.

Het uiteindelijke voorstel werd echter met 22 tegen 9 stemmen aangenomen waardoor er volgens de drie tegen stemmende partijen de deur open is gezet voor mogelijk nog meer onvoorziene kosten of overschrijdingen van het budget.