Fusie ziekenhuizen nodig voor kwaliteit garantie

28-11-2023 JOURE – Vanwege een toenemende vergrijzing binnen Friesland en de toenemende zorg die hiermee gepaard gaat in combinatie met een groeiend personeelstekort, lijkt een fusie van de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen de beste optie voor een goed functionerende zorg. Dat is de conclusie van adviesbureau Gupta.

Onderzoek
Naast een onderzoek naar een mogelijk nieuw ziekenhuis in Joure is er ook gekeken naar de mogelijkheid van het openhouden van één van de huidige ziekenhuizen. Indien Heerenveen zou gaan sluiten loopt men het risico dat patiënten vanuit omgeving Heerenveen zullen kiezen voor zorg buiten de provincie. Indien Sneek zou sluiten zal de norm van 45 minuten om bij een ziekenhuis te komen vanuit Zuid-west Fryslân niet kunnen worden gehaald.

Joure
Aangezien 2 ziekenhuizen in Fryslân geen wenselijke oplossing blijkt te zijn is een ziekenhuis in Joure de meest gunstige oplossing. Daarnaast zou uit berekeningen blijken dat een nieuw ziekenhuis in Joure zichzelf binnen 3 jaar financieel zichzelf terug hebben verdiend.

Werkdruk
Naast dat de zorg geconcentreerd wordt heeft dat voor personeel ook positieve gevolgen. De werkdruk zal afnemen en kan er door voldoende personeel 24 uur per dag zorg mogelijk zijn. Daarnaast kan er volwaardige spoedhulp worden geboden wat uiteindelijk ook wachtlijsten zou moeten gaan laten krimpen.

De komende tijd zal vooral moeten worden gebruikt op plannen verder uit te werken en zorgen bij de inwoners weg te nemen. Ondanks dat de reistijd voor veel patiënten toe zal nemen lijkt de fusie de beste oplossing voor de garantie van goede zorg in de toekomst.